Stugsund

Lat. N. 61° 18,4´. Long. O. 17° 7´.
Lastageplats för Söderhamns stad. Den väl skyddade men trånga hamnen har ett djup af 5,9 m. Lastfyllnad kan intagas å Brandthälls redd till 6,8 m och å Lilljungfruns redd till största djupgående.
Från sjön kommande fartyg erhålla lots utanför inloppet från Rönnskärs lotsstation; utgående lots erhålles på platsen.
Alla för fartyget behöfliga förnödenheter kunna erhållas. Skeppsvarf för nybyggnader och reparationer finnes.
Järnvägs-, post-, telegraf- och rikstelefonstation på platsen; tullkammare i Söderhamn.
Ångbåtsförbindelse med Stockholm och de norrländska kuststäderna.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Stugsund hamn 1870
Foto i Lars Brolins saml.

Stugsund hamn våren 1902
Foto i Lars Brolins saml.

Stugsund hamn
Foto i Lars Brolins saml.

Stugsund hamn
Foto i Lars Brolins saml.

S/S VÄRING i Stugsund hamn december 1927
Virket fick rullas i rullbanor fram till fartygssidan för att där lyftas ombord, då pråmarna ej kunde fås intill fartyget.
Foto Gustav Sahlin i Lars Brolins saml.

S/S COPENHAGEN i Stugsund hamn december 1927
Här fick man lägga ut landgångar på isen och rulla ut massan med kärror.
Foto Gustav Sahlin i Lars Brolins saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan