Stocka hamn

Lat. N. 61° 53.7´. Long. O. 17° 22,4´.
Lastageplats inom Gefleborgs län. Den trånga skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af 5,3 m djupgående.
Lots möter utanför platsen, som har lotsstation. Agö och Bremölotsar lotsa äfven till Stockvik.
Tullplats, lydande under tullkammaren i Hudiksvall, finnes på platsen.
En del skeppsförnödenheter samt en bogserbåt äro att tillgå.
Närmaste poststation är Strömsbruk, 2 km.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Lat. N. 61° 53.71´. Long. O. 17° 20,77´.
1996 köptes Stocka hamn av Stockholms Ångkols AB, varvid lodning och muddring av hamn och farled gjordes. Hamnen godkändes samma år av Sjöfartsverket.
Ankommande gods utgör vägsalt, torv, brännved, sågtimmer och vattenreningskemikalier.
Avgående gods har varit kemikalier och gods.
Under 2004-05 genomgick hamnen ISPS-certifiering. Hamnen har två vikarmskranar med timmergripar eller gripskopor samt en vajerkran på 22 ton.
Hamnen kommer att stängas efter december 2010. Viss verksamhet kommer att finnas kvar, såsom slipen.
Uppgifter från hamnen (2010) via Håkan Löfgren


1898 bildades Stocka kooperativa stuveriförening för att undvika beroendet av rederier och stuveribolag. Föreningen erbjöd lastning och lossning till fartygen. Föreningen stod för arbetarnas löner. Standaret nedan införskaffades till majdemonstrationen 1909 i Hudiksvall.
Foto via Håkan LöfgrenTryck på bilderna nedan för att komma vidare


Tryck här
Byggnader och hamnvyer
Tryck här
Fartyg som anlöpt Stocka
Tryck här
Dokument relaterade till Stocka hamn
Tryck här
Rederiet Ströms Bruk AB


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan