Helge

7100
Byggd 1899 vid Wilhelmsbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Stål)
15,05 x 4,11 x 2,18 m - 26,00 / 0 (SS 1927)
Maskin: Okänd ångmaskin på 110 Ihk.

Byggdes för Bogserings AB Aktiv, Göteborg som ACTIV II senare AKTIV 2. Övertogs 1903 efter konkurs av Bogserings AB Nya Activ, och döptes då om till HELGE. (Lär ha hetat SILVA ett tag?) Bogserings AB Göta, Göteborg övertog 1911 och den 1 mars 1918 blev Bogserings AB Trafik, Göteborg nya ägare. Trafik gick i konkurs 1924, och den 4 mars detta år köptes hon av Otto Werner, Strömstad som betalade 4.000 kr. Den 19 juni 1924 köptes hon för 16 000 kr av Westerviks Trävaru AB, Västervik och de sålde vidare den 28 juni 1929 till J.H. Kinnander, Solhem, Norsholm. Denne anmälde den 27 feb 1940 att båten var slopad sedan 1939.
Text: Bengt Westin


Aktiv II
Foto i Malte Erikssins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan