Bogserings Ab Trafik/Ab Bogserkompaniet, Göteborg

Bogserkompaniet

Bogserkompaniet


Bolaget grundades 1912 som Firma Bogserbåtarna AB Trafik. Grundare var Hilmer Emanuel Andersson och Hilmer Carlsson och ändamålet var att bedriva bogserverksamhet med vidhängande verksamhet i Göteborg med omnejd.

1918 hette man Bogserings AB Trafik och köpte då tydligen in Bogser AB Götas 5 AKTIV-bogserare, men 1922 försattes bolaget i likvidation, och samma år övertogs ägandet av Bergnings- och Bogserbåtarna Trafik under ledning av Ottilia Josefina Karlsson och via några transaktioner till Otto Werner, Strömstad. En del båtar såldes men 1924 redades de kvarvarande av Signe Andersson som överlät ägandet till Hilmer Andersson. Denne lät ombilda verksamheten till ett nytt bolag benämnt AB Bogserkompaniet. 1927 övertogs ett par av de bogserbåtar som tillhört Strömman och Larsson i Göteborg.

1954 köptes bolaget av Göteborgs Bogserings och Bärgnings AB och drevs i fortsättningen av dessa men under tidigare rederinamn fram till 1975 då bolaget fusionerades till Röda Bolaget.
Text: Bengt Westin


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.


Hilding - 1912 - 1924


Hildur - 1913 - 1924


Hilda - 1918 - 19??


Helge - 1918 - 1924


Hilma - 1918 - 1923


Hilde - 1918 - 1957


Herta - > 1922 - 1922


Harry - 1922 - 1970


Tryck här
Hebe (1)
1927 - 1948


Hero (1) - 1927 - 1935


Tryck här
Hilmer
1948 - 1979


Tryck här
Hero (2)
1949 - 1960


Tryck här
Hebe (2)
1960 - 1977


Tryck här
Henrik
1969 - 1973


Tryck här
Hero (3)
1965 - 1977


Tryck här
Harald
? - ?Korrigeringar eller nya bidrag emottages


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan