Hero (1)

Oregistrerad
Byggd 1888 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 333 (Järn)
14,75 x 3,56 x 1,73 m (SV 1915)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för AB Strömman & Larsson, Göteborg som MAX, vilket ändrades ca 1915 till ETTAN. Köptes av AB Bogserkompaniet, Göteborg 1927 och omdöptes till HERO, ett namn som ändrades till ETHEL då hon 1935 såldes till Stina Bartley, Göteborg, som 1937 överförde båten till Skandinaviska Fartygsagenturen /Bartley/, Göteborg. I ett meddelande den 7 feb 1951 står; ’Ethel’ är numer upphuggen.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan