Hero (2)

SFNO - 12229
Byggd 1945 vid Central Bridge Company – Shipbuilding Division, Trenton (Canada) (Stål)
19,56 x 5,05 x ? m - 46 / 0 (SS 1983)
Maskin: 6-cyl Vivian diesel på 240 Ehk

Byggdes för okända men troligen för timmerbogsering på Kanadas västkust. Köptes till Sverige 1949 av AB Bogserkompaniet, Göteborg som döpte henne till HERO. Falkenbergs Hamnstyrelse köpte båten 1960 och förlängde namnet 1977 till HERO AV FALKENBERG. Såldes 1980 till Alvar Olsson, Varberg för 100.000 kr och denne sålde 1984 till Falkenbergs Varv AB, Falkenberg som sålde 1988 till Erik Thun AB, Falkenberg. Då var priset nere i 10.000 kr och namnet blev HERO AV HÄLLE. Hon registrerades samma år vid Helle Hamn AB, Falkenberg (för 25.000 kr). Köptes 1999 av Ohldin Båtcharter, Falkenberg och återfick då namnet HERO AV FALKENBERG igen. I ett gåvobrev av den 25 april 2008 överläts båten på Per Ohldin, Halmstad och 2009 ändrades namnet till TB HERO.
Text: Bengt Westin, Erik I. Henriksson (maskinist ombord 1960)


HERO
Foto: Bertil Söderbergs saml. via Bengt Westin

HERO
Foto: J C Lundh via Bengt Westin

HERO
Foto: Tore Olsson, Sundsvall via Bengt Westin

HERO - 12 mars 2010
Foto Tore Olsson, Mörrum via Christer Samuelsson


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan