Herräng (1)

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (trä o järn)
14,50 x 3,50 x 2,14 m (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 48 Ihk

Byggdes för okända. Fanns före 1898 vid Herrängs Gruf AB, Herräng med namnet HERRÄNG. Såldes 1904 till J F Jansson i Östhammar som döpte om till FRAM, men sålde redan 1907 till Elfsnäs Såg & Kvarn AB, Börstil och där blev hon omdöpt till ELFSNÄS. Siste ägare blev ca 1925 Karl Jonsson, Östhammar och vad han använde henne till är okänt, men 1955 avfördes hon som skrotad/upphuggen.
Text: Bengt Westin


Elfsnäs
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Herrängs Gruf AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan