Herrängs Gruf AB

Ortsnamnet Herräng är känt sedan mitten av 1700-talet. Orten är belägen vid Singöviken, ca 4 mil norr om Norrtälje. På platsen pågick gruvdrift från slutet av 1500-talet till mitten av 1700-talet då driften lades ned. Den återupptogs igen 1822 och pågick sedan till 1969. En del av malmen fraktades till masugnar i mellansverige som Axmar, Galtström, Sörfors, Iggesund, Gnarp m fl. orter. Under årens lopp hade bruket flera ägare, men 1889 bildades Herrängs Gruf AB. Ekonomiska problem förföljde bruket, och bolaget rekonstruerades 1910, men ändå bytte bruket ägare flera gånger. I början av 1930-talet låg driften nere några år, men konjunkturerna bättrades på 1950-talet. 1959 avvecklades gruvdriften i Spatgruvan och 1961 även i Hägnads- och Eknäsgruvorna, och malmen köptes från andra ställen. Helt avvecklades bruket den 4 juli 1969.

För att frakta malm, kol mm köpte bolaget egna bogserbåtar och en hel flotta av havsgående pråmar. Exakt när man skaffade sin första bogserbåt är okänt, men 1898 ägdes den första bogserbåten HERRÄNG. Hon skulle komma att följas av ytterligare tre bogs med samma namn. Under 1950-talet avvecklades pråmfarten och 1975 såldes den lilla REX och därmed avslutades Herrängs sjöfart.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Herräng (1)Okänt - Okänt< 1898 - 1904
Herräng (2)Okänt - Okänt1905 - 1907
Strand1890 - J. & C.G.Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm1907 - 1909
Vulcan1871 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala1909 - 1960
Rex1881 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala1912 - 1975
Odin1884 - Nylands Mek. Verksted A/S, Kristiania1915 - 1929
Herräng (3)1904/14 - Sunds AB Mek. Verkstad, Sundsbruk1928 - 1949
Herräng (4)1872 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala1951 - 1955

Fleetlist: Bengt Westin


Med kol och järn i lasten
Mer att läsa om Herräng finns i boken Med kol och järn i lasten - Herrängs Grufaktiebolag som rederirörelse av J. Roger Toll, utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening.


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan