Hilda

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv, Göteborg (Järn)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända men ägdes 1897 av Bogserings AB Aktiv, Göteborg som AKTIV I. Bolaget ombildades 1903 till Bogserings AB Nya Activ, Göteborg och 1911 till Bogserings AB Göta, Göteborg. Köptes 1918 av Bogserings AB Trafik och omdöptes till HILDA. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan