Hilding

7126
Byggd 1899 vid Thorskogs Varv - F:a P. Larsson, Torskog Nb 151 (Järn)
14,50 x 3,82 x 1,94 m – 22,35 / 5,61 (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk
Byggdes för J. Christensen & Co, Göteborg som HILDING. Köptes troligen 1912 av Firma Bogserbåtarna AB Trafik, Göteborg som 1918 blev Bogserings AB Trafik. Övertogs 1924 av Otto Werner, Strömstad (Töcksfors) som 1925 sålde till Sannes Söner AB, Uddevalla som kallade henne TÖCKSFORS. 1934 meddelades att båten skrotats.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan