Hilma

Oregistrerad
Byggd 1889 vid Wilhelmsbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Järn)
15,15 x 3,80 x 2,70 m (SV 1916)
Maskin: Okänd ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för Bogserings AB Aktiv, Göteborg som AKTIV III. Bolaget ombildades 1903 till Bogserings AB Nya Aktiv och 1911 till Bogserings AB Göta. Köptes 1918 till Bogserings AB Trafik som 1922-23 drevs i likvidation. Hela tiden i Göteborg och från 1918 med namnet HILMA. Togs i mät 1923 av Motala Mek. Verkstad AB, Lindholmen som sålde båten till Carl Bostén, Stockholm (namnet osäkert), och denne sålde 1931 till en T. Palmqvist, Klockestrand där namnet ändrades till MAJ. Hur länge hon gick i Ådalen är okänt, om hon över huvud taget var dit, men någon gång på 1930-talet såldes båten till AB Iggesunds Bruk, Iggesund och omändrades till pråm. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogserkompaniet
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan