Hjalmar

10 814 - SFB-4845
Byggd 1956 vid Lidvall & Söner Mek. Verkstad AB, Leksand, tillverkningsnummer 303 (Stål)
12,5 x 3,8 m - 20/0 (leveranskortet)
11,87 x 3,70 x 1,23 m – 14 / 0 (SS 1979)
Maskin: Seffle typ 227 BF 120 hkr 350 v/m motor nr 9314, 2008 bytt till en ny Scania D9 på 250 HK

Byggdes för Billeruds AB, Säffle som HJALMAR. Köptes den 1 feb 1983 av Bloms Bogsertjänst HB, Grums. I fart där.
Text: Bengt Westin och Anders Winter

Hjalmar vid Slottsbrons brygga våren 1966
Foto: Börje Karlsson

Foto: Börje Karlsson


Hjalmar
Hjalmar
Foto från Uno Blom

Hjalmar
Hjalmar
Foto från Uno Blom

Hjalmar och pråmen Goliat 6/5 2004
Hjalmar
Foto: Uno Blom

Hjalmar och pråmen Goliat 9/4 2005
Hjalmar
Foto: Uno Blom

Hjalmar med pråmen Goliat samt Pan och Skalman i Göta älv 9/4 2005
Hjalmar
Foto: Uno Blom

Hjalmar med pråmar slussar i Sjötorp 5 juni 2007. De är på väg in i Vättern för att hämta stormfällt virke på en ö efter stormen "Per".
Hjalmar
Foto: Per Hilding

Hjalmar
Foto: Per Hilding

Hjalmar
Foto: Per Hilding

HJALMAR
Hjalmar
Foto: Uno Blom


Tillbaka till Billerud
Tillbaka till Bloms BogserTjänst
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan