Billeruds AB, Billerud

av Bengt Westin

Billeruds AB bildades av bl.a. ingenjören Viktor Folin (1850-1915), som gjorde betydande uppfinningar inom massatillverkningen, i Säffle år 1883 i syfte att tillverka sulfitmassa. Året därpå, 1884, stod den nya fabriken vid egendomen Billerud i Säffle färdig. Folin, som även byggde Storviks Sulfit AB 1887 och andra massafabriker, lämnade företaget 1888. Under slutet av 1800-talet och början kom en stort antal gamla bruk att införlivas i Billerud då man beslöt sig för att strategiskt satsa på en egen råvarubas av skog. Många av de gamla värmländska järnbruken var i slutet av 1800-talet i kris. Flera lade om produktionen till massatillverkning. Dessa bruk kom att utgöra grunden till Billeruds skogsmarksinnehav. År 1899 skedde det första förvärvet då Billeruds AB köpte Stömne Bruks AB (grundat 1875, men med anor från 1600-talet med cirka 6.000 ha. Billeruds Bruk eldhärjades samma år, men var året därpå återuppbyggt. 1904 förvärvades Slottsbrons Sulfit AB och året därpå Nors Jernbruks AB. Det sistnämnda företaget, grundat 1881, ägde två stycken träsliperier för tillverkning av mekanisk pappersmassa. 1907 förvärvade Billeruds AB Hillringsbergs AB (grundat 1870) som bestod av ett sågverk och två stycken träsliperier. 1908 köptes Stömne Sulfitfabrik AB, vars sulfitfabrik (byggd 1887) byttes ut till en sulfatfabrik 1910. Vidare köptes 1915 AB Rämen-Liljendahl (grundat 1874) med två träsliperier och ett sågverk.

1916 köpte Billeruds AB Bosjö bruk, grundat 1637, som innehade ett träsliperi, en snickerifabrik och en mindre järnväg. Järnvägen ingick dock inte i köpet. 1917 inköptes Jössefors AB. Företaget, som bildats 1880, drev ett träsliperi och ett sågverk. Samma år, 1917, förvärvades även Charlottenbergs AB (grundat 1890) med ett träsliperi samt Sälboda AB, som ägde en sulfitfabrik och ett pappersbruk byggda i anslutning till ett träsliperi anlagt år 1893. 1920 förvärvades Borgviks AB, bildat 1863, med träsliperi sågverk och snickerifabrik, samt Kyrkebyns Sulfit AB (bildat 1905). 1920 eldhärjades träsliperiet i Jössefors. Det ersattes då med ett pappersbruk som togs i drift året därpå. Ett pappersbruk byggdes också upp i Billerud 1922. Det kom senare att byggas ut. En ny sulfitfabrik i Jössefors togs i drift 1929. Billeruds AB utökade sina skogstillgångar genom köpet av norska A/S Lier, Varald & Bogen samma år. 1929 förvärvades också AB Ludvika Ångsåg. Det nya Gruvöns Bruk (marken hade Billeruds AB inköpt redan 1918) utanför Grums stod färdigt 1931. Stömne bruk lades ned 1939.

Billerudskoncernen kom att öka produktionen genom ett antal nybyggnads- och utbyggnadsprojekt under det sena 1940-tal¬et och tidiga 1950-talet, speciellt under den ekonomiskt gynsamma perioden som Koreakriget skapade. Företaget köpte Barkens Sågverks AB 1953 och AB Upperuds Trämassefabrik det följande året. Ett viktigt steg i utvecklingen var förvärvet av Hellefors Bruks AB 1958 då detta företag ägde ca 113,000 ha skog tillsammans med sågverk, sulfitfabrik, sulfatfabrik samt pappersbruk. Tillverkningskapaciteten ökade igen när Ohs Bruk AB och Sörstafors Pappersbruks AB köptes 1960 respektive 1961. Investeringar kom också att göras utomlands, 1964 bildades Celulose Billerud SARL (CELBI) i Portugal i syfte att tillverka pappersmassa från eukalyptusved. Samma år förvärvades även den brittiska papperssäcktillverkaren Robert L Fleming Ltd. Året därefter blev Billeruds AB ägare i ett liknande företag i Belgien, Manusack SA, som dock blev helägt först 1974. 1968 blev den franska tapettillverkaren Cartonneries Menigault ett dotterbolag inom Billerudkoncernen. 1969 förvärvade man AB Svenska Wellpappfabriken, grundad 1929.
Text: Bengt Westin


Ner genom Byälven, 1964
Foto: Börje KarlssonBogserbåtarna.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.Tryck här
Calle 1889-1952
Spring 1952-1968


Tryck här
Sulfit 1899-195?


Tryck här
Billerud 1903-1948


Tryck här
Oscar >1913-1958


Gruvön I 1918-195?


Tryck här
Lisa 1920-1958


Tryck här
Rolf 1921-1956


Tryck här
Borgvik 193?->1975


Tryck här
Hövding 193?-196?


Tryck här
Eold 193?-1975


Tryck här
Thor 1948-1967


Tryck här
Pionjär 1951-1969


Tryck här
Sölje 1955-1974


Tryck här
Hjalmar 1956-1983


Tryck här
Sölje II ??-1959


Tryck här
Onsön 1962-??


Tryck här
Händig 1974-1982


Tryck här
PråmarTillbaka till startsidan