Ideal

Oregistrerad (Anmäldes till reg. den 30/3 1926, men anmälan återtogs 16/3 1927)
Byggd 1914 vid deMan & deWelthuis Machinefabriek Avontur, Dordrecht. (Stål)
18,53 x 4,41 x 2,03 m - 40,73 / (SV och MB 1917)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 187 Ihk

Byggdes för okända holländare. Ägdes 1916 av W.J. Kaliz Wzn & Co, Dordrecht som IDEAAL. Köptes till Sverige i mars 1917 av Albert Malmegren, Göteborg som vidaresålde 1920 till Alviks Ångsåg i Sundsvall. Namnet försvenskades där till IDEAL. Köptes 17 feb 1926 för 22.500 kr av Andreas Strandberg, Alne, och sedan denne avlidit 1936 skiftades båten över till dödsboet och vid arvskifte den 14 okt 1938, till sonen Walter Strandberg. Såldes omkring 1942 till AB Iggesunds Bruk, Iggesund, som den 25 okt 1962 sålde till Sten A Olsson i Göteborg för skrotning. I stället såldes båten till Sven Jansson, Gävle och blev liggande i mycket risigt skick. Äganderätten överläts efter ett tag på Ellen Johansson, Stockholm, och hon sålde den 22 dec. 1968 till Yrjö Rainiste, Tammerfors (SF). Han lät bygga om båten till fiskebåt med namnet WIMPA II och överförde henne till Oy Raisal, Åbo. Nuvarande ägare (2007) heter Peter Varoma.
Text: Bengt Westin


IDEAL
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

IDEAL
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

IDEAL
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

IDEAL
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

IDEAL - 25 september 1967
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

WIMPA II i Åbo 16/9 1986
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

WIMPA II vid Norra kajen i Helsingfors - 20/11 2006
Foto: Peter Varoma

WIMPA II vid Norra kajen i Helsingfors - 11/6 2013
Foto: Bengt Westin

WIMPA II upplagd i Borgå - 2 maj 2015
Foto: Mika Lehtonen


Tillbaka till Strandberg, Alne
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan