Isbjörn

1259
Byggd 1894 vid F:a P. Larsson - Thorskogs Mek. Verkstad, Torskog (järn)
17,74 x 4,87 x 2,93 m – 49,47 / u 10 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 160 Ihk, ersatt 1937 av en okänd ångmaskin på 235 Ihk som togs ur s/s ÖSTHAMMAR II, byggd 1911, som köptes av Norden.

Byggdes för Rederi AB Björn /C.F. Larsson/, Göteborg som ISBJÖRN. Köptes 1896 av Norrköpings Bogser AB /E. Ringman/, Norrköping och detta bolag sammanslogs 1908 med Rederi AB Norden i Norrköping, Norrköping. Vid assistans av lastf. CARLSHOLM vid kajen i Norrköping i jan 1930, sögs hon in under aktern på lastångaren, varvid dennas propeller slog upp ett hål i ISBJÖRNs skrov. Hon sattes på grund men bärgades och reparerades. Fick ny ångpanna och maskin 1937 och rekvirerades 1939 av Kustartilleriet som hjälpvedettbåt, där hon fick beteckningen HVB 232. Beväpnades med 1 st 37 mm kanon, 8 mm kulspruta, sjunkbombsfällare. Placerades bl.a. vid Sjöfartskontrollen i Hävringe. Kantrade och sjönk på resa Oxelösund-Hävringe den 24 mars 1944. Vid tillfället rådde hårt väder och snöstorm. Sju (av tio) besättningsmän omkom. Ligger fortfarande kvar.
Text: Bengt Westin


Isbjörn
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Rederi AB Norden
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan