John

Oregistrerad
Byggd 1882 vid okänt varv i Åbo (järn).
16,08 x 3,86 x 2,60 m - 33,79 / 15,43 (MB 1883)
Maskin: Okänd ångmaskin

Ägdes 1887 av kapten Åkersten i Gävle och hette JOHN. Köptes 1889 av N.O.Olsson, Älandsbro och sattes i trafik som passagerarslup i Älandsfjärden men användes också som bogserbåt. Såldes 1897 till Emil Pettersson och E.A.Lundqvist, Örnsköldsvik. Dessa två sålde 1899 till Axel Björklund (ev. Bogser AB Frej), Måvik. Bogserings AB Frej har af kapten Emil Pettersson i Övik tillhandlat sig dennes bogserångare John, hvars redare hädanefter blir insp. Axel Björklund i Måviken. Båten kommer att användas för bogsering å traden Örnsköldsvik-Hernösand. (ÖN 4/7 1899). Sannolikt var det denna båt som 1906 fanns vid Granholmen - och saknade gnistsläckare. Så stod i alla fall i ortstidningen.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan