Kvitsle

Oregistrerad
Byggd 1908 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand (stål)
38’0” x 9’8” x 2’6” fot (Nybyggd 1908)
11,91 x 3,08 x 1,65 m (SV 1916)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 50 Ihk ersatt av en Solo-motor 1971. Okänd ångmaskin okänt år.

Byggdes för Ljunga Älfs Flottningsförening, Sundsvall och kostade 16.000 kr. Kontrakt 24/1 1908: Ljunga Elfs Flottningsförening, Sundsvall en bogserångbåt QUITSLE om 38 x 9 ¾ x 2 ½ fot, maskin om 48 Ihk, panna tubulär ?? kg. Leverans: 5/6 1908. Pris: 16.000 kr. Döptes alltså till QVITSLE, senare stavat KVITSLE och användes i Kvitslebommen ända till 1954 enl. Rune Högström, men en sjöfartsinspektör noterade: Nyttjas ej efter 1948. Avförd 1970. Efter försäljning till Axel Rune Högström, Sundsvall på 1960-talet tog han ur panna och maskin och sålde vidare till Fritz Karlstedt, Sundsvall som satte i en motor och använde henne som fritidsfartyg med namnet HÖGOM III. Efter Karlstedts död såldes båten till Göran Ekblad, Göteborg som satte i en ångmaskin men sålde vidare till Mjörns Ångbåtsförening, Alingsås. Köptes 1987 av Jan Rydberg, Vreta Kloster som åter kallade båten QVITSLE. Vid okänd tidpunkt omdöpt till GAUTHIOD.
Text: Bengt Westin


Qvitsle
Foto i Bengt Westins saml.


GAUTHIOD vid Stegesund - 18 juli 2009
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GAUTHIOD, nu hemmahörande på Vinön i Hjälmaren 27september 2014
Foto Henning Blick


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan