Laine

7285
Byggd 1875 vid W. Lindbergs Mek. Werkstad & Warfs AB, Stockholm Nb 115 (Järn)
18,00 x 4,30 x 1,88 m - 31,00 / 12,99 (MB 1882)
18,64 x 4,37 x 2,34 m - 39,59 / 14,93 (MB 1888 e. förbyggn.)
21,78 x 4,70 x 2,61 m - 63,85 / 6,08 (SS 1933)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 129 Ihk ersatt 1901 av en 2-cyl. comp. ångmaskin tillverkad vid Hernösands Verkstad & Varf på 200 Ihk. På 1950-talet motoriserad med en Alpha-Diesel på 130 hk.

Byggdes för Joh. Askolin, Borgå som LAINE, ett namn fartyget sedan bar till slutet. Köptes till Sverige 1882 av C A Mannström, Sundsvall som 2 år senare sålde till Gustafsbergs AB. 1899 förvärvades fartyget av J A Enhörning Trävaru AB, Kubikenborg, som överförde henne på Rederi AB Höfding, ett dotterbolag. Kontrakt Hnd V&V 25/10 1901: J A Enhörnings Trävaru AB, Kubikenborg för ång. ’Laine’ maskin om 170 hk, returtubspanna 7,9 kg. Leverans 23/5 1902. Pris 21.000 kr. 1937 blev hon köpt av Pr/ Erik Algot Carlsson i Älandsbro (Carlsson och A F Andersson ½ vardera) som behöll henne till dess hon utbyttes mot TIMRÅ. Rekvirerades av Norrlandskustens Marindistrikt, Härnösand den 6 september 1939 Anlände till Gustafsvik den 6 september 1939 och anmäldes klar den 10 okt. 1939. Insattes som hjälpvedettbåt Typ 1 nr 123 vid 12e vedettbåtsdivisionen inom Norrlandskustens Marindistrikt. Erhöll luftvärnskulspruta samt sedvanlig utrustning för hjälpvedettbåtar Typ 1, dvs två sjunkbomfällare Typ A för 105 kg sjunkbomber M/24 el. M/33, ett röjsvep M/18 samt ett skyddssvep M/34. Befanns dock för vek för att bära kanon. Återlämnades till ägaren den 4 september 1940. Efter kriget ville Sundsvalls stad hjälpa sin vänort i Finland, Björneborg och köpte därför båten för att skänka den. Det fick man inte, så i stället hyrde man ut den gratis i okt. 1945. På 1950-talet blev hon motoriserad, men såldes 1956 till Bröd. Andersson, Hangö som tog ur motorn och satte den i fiskebåten ”Brattvåg”. Sannolikt skrotades Laine därefter.
Text: Bengt Westin

LAINE i Husum med Ramön i bakgrunden. På Ramön syns även flottningsföreningens hus.
Foto från Stig Nordström via Håkan Sundström

Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Rederi Höfding, Kubikenborg
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan