Långrör I (1)/Marma I (1)

Oregistrerad
Byggd 1901 vid Keillers Mek. Verkstad AB, Göteborg (Järn) (Uppgifterna högst osäkra då något nybygge som motsvarar denna inte finns i Keillers lista).
17,50 x 3,92 x 2,19 m – 39,50 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin m. strålkond. på 100 Ihk

Byggdes möjligen för Långrörs AB, Söderhamn som LÅNGRÖR I. Överflyttades ca 1920 till Marma Sågverks AB, Södehamn och omdöptes till MARMA I. Ångfartyget LÅNGRÖR I (ex Marma) av Söderhamn, om 35 brt, byggt av järn i Ljusne år 1888, har av Långrörs AB övergått i Marma Sågverks Abs ägo. Hemorten blir oförändrat Söderhamn. (SST 1-1932). Firman ändrades 1933 till Marma-Långrör AB. Den 22 okt 1955 meddelade en insp. att båten skrotats, men inte när.
Text: Bengt Westin

Besättningen på Långrör I okänt år
Foto i Lars Brolins saml via Bengt Westin

Långrör I
Foto okänd i Bengt Westins saml

Marma I
Foto i Lars Brolins saml via Bengt Westin

Marma I
Foto i Göran Svedins saml via Bengt Westin


Till Marma-Långrör
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan