Lars

Oregistrerad
Byggd 1873 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 94 (järn)
17,60 x 3,80 x ?? m –
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på ?? ihk, ersatt av en Hernösands Verkstad & Varfs AB 2cy comp. ångmaskin 70 Ihk (1912)

Byggdes för Skönviks AB och placerades på Holmsjön som LARS. Var både passagerare- och bogserbåt. Fick ny maskin 1912. Kontrakt skrevs den 6 okt 1911 om ny maskin om 70 Ihk, och ny panna om 8 kg. Leverans den 1 mars 1912 (Besiktad 25 maj 1912) Pris: 17.350 kr. Överfördes okänt år till Gimåns Flottningsförening, Gimån och användes enbart som bogserbåt till 1958 då han skrotades.
Text: Bengt Westin


Lars
Foto i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan