Bogserbåten Leif.

Leif"


SGTU – 10784
Byggd 1946 vid Lödöse Varv AB, Lödöse (70) (stål)
20,34 x 6,10 x 3,32 m – 86 / 0 (SS 1969)
Maskin av Götaverkens konstruktion på ca 650 ehk - ersatt av en Ruston Hornsby på 740 Ehk (1959), ersatt okänt år av dubbla Scania DSI12 på 665 kW.

Byggdes vid Lödöse Varf (70) för Götaverken AB (451 och anses av dem vara byggd 1931) , Göteborg som NORA. Kontrakten om byggandet av "Nora" på Lödöse Varf skrevs 12 oktober 1938, den sjösattes 1939 och levererades 1946. Användes för bogseringar och frakt av arbetare. Övertogs 1954 av Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg och omdöptes till LEIF, övertogs 1977 av Broströms Rederi AB (Neptun-Röda Bolaget), Göteborg, 1984 av Scandinavian Towage & Salvage AB, (Bogs. AB Stormking) Göteborg och 1987 var hon åter hos Röda Bolaget AB, Göteborg. Köptes i havererat skick 1994 för 10 000 kr av Marin & Haverikonsult AB, Farsta. Okänt vad slag av haveri. I dec 1994 ändrades firman till Marin & Haverikonsult K.A. AB, Stockholm. Såld/överlåten till Marin & Hamnservice KA AB 18/8 2006.
Text: Bengt Westin - Åke Karlsson - Varvshistoriska Fören. , motor: Martin Jönsson


Leif
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Leif
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Leif
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin


Bilder tagna i Norra Hammarbyhamnen 8 februari 2003.

Leif

Leif


Leif vid Finnboda 6/3 2004
Leif
Foto: Christer Samuelsson


Hammarbyhamnen 22 november 2004.

Leif

Leif

Leif


Hammarbyhamnen 5 februari 2005.

Leif

Leif


Leif och Birk i Hammarby sjö, 10/2 2007
Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

"Fjället" i bakgrunden är Hammarbybacken.
Leif
Foto: Anders Winter


Leif har just slussat ut från Mälaren - 18/3 2009
Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

LEIF 29 september 2009
Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

LEIF i Danvikskanalen - 18/3 2009
Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

Leif
Foto: Anders Winter

LEIF i Norrköping - 28 april 2015
Leif
Foto: Simon de Jong

Leif
Foto: Simon de Jong

LEIF i Hammarbyhamnen - 12 mars 2018
Leif
Foto: Anders Winter

LEIF och BIRK i Hammarbyhamnen - 22 december 2018
Leif
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till Marin- & Haverikonsult AB
Tillbaka till startsidan