Leringen

Oregistrerad
Byggd 1873 vid W. Lindbergs Mek. Werkstad AB, Stockholm Nb 99 (järn)
Mått okända
Maskin: Varvets ångmaskin

Byggdes för Heffner & Co, Sundsvall för sjön Leringen som LERINGEN. Övertogs sedermera av Gimåns Flottningsförening och de meddelade 1936 att båten var skrotad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan