Lill-Forss

Byggdes vid Bjästa Mekaniska ca. 1954
9 x 3 x 1,5 m. (enl. sista skepparen)
Maskin: Volvo Penta 100 B på 110 hk, okänt år Volvo TAMD 100 på 200 hk

Ägdes av Forss AB som övergick till NCB 1964. I början av 70-talet utrustades den med en Ticokran för att kunna lyfta sjukna björkramar. Användes vid industrin i Köpmanholmen fram till nedläggning 1982, överflyttades då till Wäja i Ådalen där NCB ff drev indistri. Fanns kvar där fram till 2006 då den såldes. Båten ägs av Tugab AB som köpt den av ett dödsbo. Stod ett par år innan på land. Köptes okänt år av Tugab AB, Gävle och fick namnet namnet JULLE. Användes av Hakandredging Company AB, Märsta vid muddring i Karlsborgsverken.
Text: Kurt Nordkvist


Lill-Forss 21 mars 1967
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Lill-Forss 1982
Foto: Köpmanholmens Fotoklubb i Kurt Nordkvists saml.


JULLE vid kajrenovering och utbyggnad av Karlsborgs hamn - juli 2012
Foto Jan Franzén

Foto Jan Franzén

Foto Jan Franzén

Foto Jan Franzén

Foto Jan Franzén

Foto Jan Franzén


JULLE under arbete i Karlsborgs hamn - juli 2012
Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

JULLE hos Tugab i Gävle - 28 juli 2015
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till Forss Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan