Lincoln

Oregistrerad
Byggd 1866 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 158 (Järn)
Mått och tonnage okända
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 80 Ihk.

Byggdes för AB J.E. Wennerlund, Göteborg som LINCOLN. Köptes 1875 av Hernösands Flottningsbolag. En ny ångslup om 8 hästars kraft, har inköpts af John Bagge (Lincoln). (HP 1/4 1875). Detta bolag blev några år senare Ångermanälfvens Flottningsbolag, Nyland och 1888 Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland. Köptes 1896 av Oscar Wilhelm Nordin, Härnösand och han fraktade båten till Ryssland samma år.Grosshandlaren O.V. Nordin i Paris, har köpt Flottningsbolagets ång. Lincoln, hvilken med första möjliga lägenhet skall afgå till Wiborg, och sedan användas för timmerbogsering vid hr Nordins afverkning därstädes. (HP 8/4 1896). Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan