Små bogserbåtar/arbetsbåtar fotade utmed Södermanlands kust 3/6 2006.


WEBJÖRN - fotad i Trosa.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Mudderpråm - fotad i Trosa.
Foto: Lars Johnson

Okänd - fotad i Trosa.
Foto: Lars Johnson


Nisse - fotad i Studsvik.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Keaton - fotad i Nyköping.
Foto: Lars Johnson


- fotad i Oxelösund.
Foto: Lars Johnson

WARGEN - fotad i Oxelösund.
Byggdes på Mohögs 1959 för SCA Ortviken. Köptes 1987 av Sandinge. Har sedan vid ytterligare två tillfällen ägts av Sandinge.
Foto: Lars Johnson

- fotad i Oxelösund.
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan