Små bogserare/arbetsbåtar.


Arbetsbåtar m.m. från Bengt Westin
Arbetsbåtar m.m. från Per Hilding
Arbetsbåtar m.m. utmed sörmlandskusten
Fler arbetsbåtar m.m. -1
Fler arbetsbåtar m.m. -2
Fler arbetsbåtar m.m. -3
Fler arbetsbåtar m.m. -4
Fler arbetsbåtar m.m. -5
Fler arbetsbåtar m.m. -6
Fler arbetsbåtar m.m. -7
Fler arbetsbåtar m.m. -8

F.d. rysk bevakningsbåt med drag av u-båt.


Bombåten Vassholmen - en arbetsbåt av en typ som var vanlig i Kalixtrakten på 1950-talet.
Foto från Christer Hansson via Börje Åström


Byggd 1924 vid Moréns Verkstad på Strömsborg, Piteå.
Motorn är en MD 70 med hydrauliskt backslag.
STRÖMSBORG ägdes 1924-51 av K A Forsén, Piteå, senare av Piteå Flottningsförening, Öjebyn, Piteå. Har gått vid Böle bom i Pite älv. Kallades då TREAN. Användes bl a som hjälpbåt vid passage av nya Bergsviksbron under timmerbogsering från Bölebommarna till träindustrierna. Såldes efter att timmerflottningen på Piteälven upphört (1982 eller 1985). Har vid okänd tidpunkt renoverats från kölen och upp och har bl a svetsat skrov. Har eventuellt hört till SCA Piteå. Heter nu RUFF eller BÖLE 3.
Text: Lars-Jonny Landström (källa: Piteå Sjöfart av Berggren / Bergstedt)

Foto: Stefan Holmström

Arbetsbåt i Piteå, sommaren 2011
Båten ägs av en av ägarna till Västra Kajens Camping & gästhamn i Piteå
Foto Lars-Jonny Landström


Trossbolaget i Oskarshamns lilla arbetsbåt 20/2 2006
Foto: Klas Andersson

Foto: Klas Andersson


NALLE byggd på Djurgårdsvarvet 1953, 12,00 x 3,20 m. Rak 8:a av okänt fabrikat. Köpt 1989 av Karl-Erik Jonsson.
Foto: Karl-Erik Jonsson via Bengt Westin


KORSNÄS I i Öregrund 2000.
Foto: Anders Winter 2000

Foto: Anders Winter


Virkesbärgning AB Strömsbruk står det på sidan.
Foto: Christer Samuelsson 19/8 2006


Björn Domsjö Fabrikers arbetsbåt. Byggd på Docksta på 1980-talet.
Foto: Håkan Sundström 14/3 2006


Mowgly.
Ola Bäckström: Båten hade i vart fall tidigare namnet ”Mowgly” när den ägdes av Hans Nyberg, Örnsköldsvik. Han använde den till förtöjning av båtar i Örnsköldsvik och andra hamnar i samma fjärd. Båten hade en liten Volvo Penta diesel med hydrauldrivning på propellern vilket gav möjlighet till extremt snabba manövrar fram/back.
Foto: Håkan Sundström 14/3 2006
Se även Mowgly


Modo 3 (ex. Malmön 2) 10,90 x 2,55 m. Volvo TMD 70 på 150 hk. Byggd på 1955 av John Nordin, Ås, Örnsköldsvik. Skeppare var Rune Sellin, som 1973 även blev ägare till båten. Båten skötte transporten av vattenlagrat timmer vid Domsjös sågverk. Rune gick i pension 1990 varvid båten övertogs av Domsjösågen som körde båten i egen regi med Börje Svensson som skeppare till 1997, sedan blev hon upplagd. När detta kort togs så var båten rensad på motor,hydraulstyrning, spel, timmergrind o.dyl.
Foto: Håkan Sundström

Malmön 2 upplagd, med hennes två skeppare framför.
Fr.v Rune Sellin och t h Börje Svensson.
Tidningsurklipp via Håkan Sundström

Straxt före uppläggningen
Tidningsurklipp via Håkan Sundström


ÖRING tillhör NOÅS, hette tidigare (t.o.m. hösten 2005) TAIMEN (= Öring på finska) när hon ägdes av Sandinge. Namnet LOTSEN som figurerat var bara ett namnförslag innan man fastnade för namnet ÖRING.
Byggd i Finland. 10,11 m lång och 3,09 m bred. Har en Scania på 122 hk.
Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström

Foto: Håkan Sundström


Husum 2.

Foto: Pierre Huisman


Lillknuff, fotad på Beckholmen 17 september 2005.

Lillknuff, i G V-dockan 18 oktober 2005.

Lillknuff, i G V-dockan 25 oktober 2005.


Namnlös, fotad på Skeppsholmen slutet av augusti 2005.


Hallsta 1. Järved, Örnsköldsvik 11 juni 2005.
Används mestadels till att dra mudderverk.

Foto: Erik Bäckström


Timmerdragare av senare snitt, Ragnhildsborgs Varv 28 maj 2005. Heter (numera) SKARPE och ägs av NOÅS


Motorvarpbåt nr 280 typ BV 12 tillverkad av Lidwall & Söner AB 1956. 7,00 x 2,20 m. (Se mer på www.lidwallsbåtar.se) - Här vid Ragnhildsborgs Varv 28 maj 2005
Skall konverteras till ångdrift, ursprungligen 9 m. men har förlängts tidigare. Heter numera MALEXANDER I och
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Okänd vid Ragnhildsborgs Varv 3 juni 2010
Någon som har en aning om den tidigare historian?
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Samma båt 5 maj
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Hamnroddarbåt
Beckholmen 2 april 2005
Köptes av Sandinge i Fiskebäckskil 1988 och såldes något år senare till Hesselmara Hamn. Motorn är en Bolinder Munktell 1052.


Tom.

(ex. Luna)

Byggd 1979 i Kukkola, Finland.
12,25 x 4,38 x 1,70 m. Maskineri: Scania DSI 14, 420 hkr.

Luna i Kristinestad hos dåvarande ägaren Bo Höijer
Luna
Foto: Börje Åström


24 november 2002
Tom

Tom
28 april 2003
Tom

Tom

Tom


Okänd
24 november 2002
?

?
Mellan Ted och Tug


Oxelösund
10 maj 2003
Den mittersta båten hette ursprungligen Wargen, byggdes på Mohögs 1959 för SCA Ortviken. Köptes 1987 av Sandinge. Har sedan vid ytterligare två tillfällen ägts av Sandinge.


Okänd passerar insidan av Fläsklösa
18 maj 2003
Ran


Södertälje Uthamn
20 februari 2005
?

Södertälje Uthamn
20 maj 2005
?


Vid Djurgårdsbron den 8:e april 2005

Foto: Lars Johnson

LILLA TRÅGET vid Pampas Marina 17 juli 2011
Samma båt som ovan. Se även här
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan