Små bogserbåtar/arbetsbåtar -4


Liten bogserbåt eller trossbåt i Kapstaden, Sydafrika - 31 december 2010
Foto: Per Hilding


ESCAPADE I - ca 10m. 12 ton. Ursprungligen en Volvo D10 senare utbytt till en Volvo TD63. Nuvarande ägare är Vasa Truck & Excavator (Bosse Hinz). Kommer troligen från någon såg i Uleåborg eller Kemi, men är det någon som vet ursprunget så hör av er.
Foto: Jari Pellas


VARPBÅT I vid Marmaverken
Foto: Lars Brolins saml.

Troligen samma som ovan, 6/10 2006
Foto: Christer Samuelsson


FISCHER 2 byggdes på Rossön av Ångermanälvens FF (systerbåt till Sandinges f.d. BALDER som mätte 10,8 x 3,8 m.). Fanns senare i Kotka, Finland. Nuvarande ägare är Kambo Marina, Moss. (Fakta: Bengt Sandinge)

FISCHER 2 - Moss, Norge 2009
Foto: Knut Ragnar Holme


ÅL1901 SJÖJENTA och f.d. GRANSKÄR i Långnäs, Åland - 27/2 2010
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Närmast ligger ÅL4153 som hette GRANSKÄR hos Iggesunds Bruks AB. Såldes till Östman & Bergkvist Virkesbärgning AB som sålde vidare till Åland för ett par år sedan.
Foto: Christer Samuelsson

skorstensmärket är Iggesunds
Foto: Christer Samuelsson


SUBSEA VI i Fiskehamnen, Mariehamn, Åland - 27/2 2010
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Dessa flytetyg kallas DRIVENHETER och har inga namn. De används för att bogsera färjpråmar (t ex KARNA II vid Ivöleden) eller reservfärjor som byggs samman av pontoner. När färjan till Sund-Jaren byggdes om kopplades 15 pontoner samman till en reservfärja som mätte 39 x 7,5 meter och med en lastkapacitet av 75 ton. Både Drivenheterna och pontonerna ägs av Krisberedskapsenheten i Borlänge och hyrs ut när så behövs. (Bengt Westin)

Används av Färjerederiet som reserv vid sina lindrivna färjelägen i fall färjan får motorproblem, så sjösätts denna och bogserar eller skjuter färjan till det andra färjeläget.
Sunnared, sjön Bolmen 26 maj 2002.
Foto: Christer Samuelsson

Drivenhet fotad vid övning i Furuögrund 2002
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund


Troligen byggd 1964. 9,5-10 m. lång. Maskin till för något år sedan: D47/67. Motorn togs ur och skrotades efter att båten sjunkit. Båten har haft namnen ENSKÄR och ENHÖRNA.
Foto: Johnny Karlsson-Björk

Foto: Johnny Karlsson-Björk

Foto: Johnny Karlsson-Björk


ATLE i Dalarö 9 januari 2010
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

se även här - Atle


STARKE finns på Duvholmen. Ursprungligen timmerdragare från Norrland. Var bl a med i TV-serien "Morden".
Maskin sedan några år är en Deutz diesel. Någon som vet mer om båtens ursprung??
Foto: Bobo Fransén

Foto: Bobo Fransén

STARKE - 15 maj 2010
Foto: Bobo Fransén

STARKE - 3 oktober 2010
Nyrenoverad med ny hytt, nytt motorrum, flyttad tank, svetsat och genomgånget skrov, renoverad propeller, nytt roder, ny akterspegel m.m.
Foto: Bobo Fransén


NALLE. Anders känner igen båten från -94 då han såg den på Mälaröarnas båtvarv. Ligger nu vid Tanto - 6 december 2009
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter


HAFENBAU 2 på Elbe 16 juli 2009
Byggd 1961 på Tettow-Werft, Berlin. 15,50 x 4,35 x 2,00 m. Tillhör Hamburgs hamn.
Foto: Alexander Lipkin

Foto: Alexander Lipkin


OTTO och ADOLF - 28 november 2009
Mobilfoto Per Dunberg

Mobilfoto Per Dunberg


KVICK vid Norsholmen - 16 juli 2009
Byggd 1937 som KVICK. Gick som färja mellan Hamntorget och Parapeten i Helsingborg fram till 1969. Föregångarna hette QUICK I och II. Båten låg för skrotning hos Persöner i Ystad när den köptes till Arkösund. Båten är idag förlängd med tre meter, har fått styrhytt och kajuta samt en ny för. Som färja var för och akter likadana. I maskinrummet sitter en original Bolinder Munktell 1113. Båten hör numera hemma i sjön Roxen vid Norsholm.
Fakta ur artikel i Helsingborgs Dagblad via Ander Winter/Lars Brolin
Foto Anders Winter

KVICK vid Norsholmen - 16 juli 2009
Foto Anders Winter

KVICK som färja
Foto via Klas Hänke


Oregistrerad
Byggd 1868 vid W. Lindbergs MV & Varfs AB, Stockholm Nb 55 (järn)
15,15 x 3,94 x 1,87 m
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin, ersatt av en Bolindermotor 1913, en Ellwemotor på 35 hk ??, och en Sefflemotor på 70 hk 1953. Efter stor renovering 1963 insattes en Mercedes Mb 846 på 300 hk och 1971 en Volvo MD 96.

Levererades i delar till ett bolag vid Holmsjön och sammansattes vid Krog i Holmsjön. Sjösattes som HOLMSJÖN. Övertogs 1913 av Ljunga Älfs FF, Stöde och motoriserades. Fick heta STÖDESJÖN 1916 sedan båten fraktats per järnväg upp till Stöde. Fick en Ellwemotor okänt år, en Seffle d:o 1953 och en Mercedes 1963. Lades upp på slip i Stöde 1968 och bl a motorn såldes till Finland. Skrovet såldes 1971 till Gunnar Ekman, Västerås som fraktade båten till Sundsvall, där motor insattes, f v b med egen maskin till Västerås. Byggdes om till fritidsbåt och sedan Gunnar avlidit övertogs hon av Bo Ekman.
Text: Bengt Westin (källor: Lars Pettersson, W. Lindbergs MV)

HOLMSJÖN i Västerås 2 mars 2009
Foto Olle Bröms

Foto Olle Bröms

Foto Olle Bröms


KURIR, Råneå - sommaren 2009
Foto Charlotta Norman

Foto Charlotta Norman

Foto Charlotta Norman


Från Lidwalls beställdes Nr 546 av Stora Kopparbergs Bergslag i Falun och levererades till Åsens kraftverk i Överösterdalälven i april 1963. Båten behövdes för att knuffa flottimmer på den nyskapade Åsensjön. Därför fick båten det livfulla namnet Tr Å påmålat på bogen. 1976 finns båten vid Insjöns sågverk i Siljansregionen. Namnet Tr Å blev Tråget.
Text: Anders Winter

I början av 1990-talet bedrevs sjunkvirkesbärgning i Frykensjöarna av en firma som tidigare hade bedrivit liknande verksamhet i Siljan. Firman flyttade en del av sina maskiner och båtar till Fryken på hösten 1990 och påföljande år hämtade man den utrustning som dittills hade stått kvar i Mora. En prejbåt, vilken arbetslaget kallade ”Tråget”, stod uppställd i närheten av kajen i Oleby under ett á två år, men den har aldrig varit sjösatt i Fryken. När sjunkvirkesupptagningen hade avslutats i Fryken flyttade firman en del av sin utrustning till Karkerudsdammen i Klarälven, medan ”Tråget” såldes till en privatperson i Deje.
Text: Håkan Larsson

Prejbåten ”Tråget” (Lidwalls 546) stod uppställd utanför Oleby skiljeställes gamla sorteringskontor.
Foto Håkan Larsson - våren 1992

Byggnaden revs en kort tid efter att bilden hade tagits.
Foto Håkan Larsson - våren 1992

se även hemsidan om Lidwallsbåtar


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan