Ljungan (2)

Oregistrerad
Byggd 1907 vid Hernösands Mek. Verkstad & Varfs AB, Härnösand (stål)
18,56 x 3,75 x 1,34 m (Nybyggd 1907)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Ljunga Älfs Flottningsförening, Sundsvall som LJUNGAN. Kontrakt 3/12 1906: Ljunga Elfs Flottningsförening, Sundsvall bogserångbåt Ljungan 62 x 13 x 4,6 fot, maskin om 80 Ihk, panna om 13.06 kg. Leverans: (Skall besiktas 15/7 1907). Pris: 33.500 kr. Utrangerades i slutet av 1950-talet och såldes 1960 till en okänd köpare, Västerås. Byggdes om till fritidsbåt och sedan okänt öde.
Text: Bengt Westin


Ljungan
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Sundsvalls Bogserings AB / Ljunga Elfs & Indals Elf Flottningsförening – Sundsvall
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan