Marma (1)

Oregistrerad
Byggd 1873 vid obekant varv i Åbo (Järn)
Ca 20,90 x 4,00 x 2,20 m – 20,60 / 15,06 (MB 1877)
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända. Fanns 1875 hos Joh. Brolin & Son, Söderhamn som RAN. Överfördes till Marma Sågverks AB, Söderhamn 1877 och omdöptes till MARMA. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


MARMA
Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Till Marma-Långrör
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan