Måvik

Oregistrerad
Byggd okänt år på okänt varv av järn.
12.70 x 3,53 x 1,93 m - okänt tonnage. (SV 1917).
Maskin: Okänd ångmaskin på 50 Ihk.

Byggdes för okända. Fanns 1917 hos Måviks Ångsåg, Nordingrå och hette då MÅVIK. I Sjöfartsverkets handlingar står ex. SANDSLÅN, och var möjligen den vid Hernösands V & V byggda SANDSLÅN III. Fanns ännu 1925 i Måvik då sågverket lades ned, men avfördes 1940 av okänd anledning. Okänd öde.
Text: Bengt Westin


Måvik
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan