Munksund 10

Oregistrerad
Byggd 1890 vid AB Storfors Varv & Mek. Verkstad. (Järn)
13,94 x 3,14 x 1,44 m - (SV 1915)
13,60 x 3,12 x 1,35 m - (MB 1918)
14,20 x 3,20 x 1,80 m - 12,49 / u.10 (Merlo 1936)
Maskin: Okänd 2cy comp.ångmaskin på 96 Ihk

Byggdes för AB Storfors, Storfors som STORFORS. Fick ny panna från Jerfeds Mek. Verkstad (9 kg/cm²) 1914 och flyttades till AB Ytterstfors-Munksund 1917, då värderad till 3 000 kr. Där döptes hon 1919 om till BERGSVIKEN men senare samma år ändrades namnet till YTTERSTFORS 10. Flyttades den 1 nov 1921 till AB Båtvik, fortfarande värderad till 3 000 kr, och döptes om 1930 till MUNKSUND 10. Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då till SCA tog över men 1963 blev hon simpel strömbildare vid Munksundsbommen. Köptes okänt år av Ragnar Westerlund, Korsträsk som håller på att bygga om henne till fritidsbåt. Har återfått namnet STORFORS.
Text: Bengt Westin (Källor: SCA-Arkivet-Merlo (Dokument från Nordiska resp. Baltiska Trävaru, Munksunds AB, AB Båtvik), Riksarkivet - Inspektionsrapporter (B Fogelberg), Ragnar Westerlund, Egna anteckningar)


STORFORS
Foto i Bengt Westins saml.

MUNKSUND 10 sedd från bryggan på KUBIK i Munksunds hamn
Foto i Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 10
Foto i Bengt Westins saml.

MUNKSUND 10
Foto i Bengt Westins saml.

MUNKSUND 10
Foto i Bengt Westins saml.

MUNKSUND 10 - 24/6 1961
Foto Bernt Fogelberg

STORFORS
Foto: Ragnar Westerlund via Bengt Westin


Tillbaka till Ytterstfors-Munksund
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan