Munksund 19

3712 (3/7 1900)
Byggd 1900 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 237 (Stål)
24,83 x 5,47 x 2,33 m - 96,19 / 12,11 (MB 1900 Nybyggd)
Maskin: 2 st. Varvets 2cy comp.ångmaskin á 100 Ihk = 200 Ihk

Byggdes för AB Bergman, Hummel & Co, Nederkalix som KARLSBORG. Överfördes till Nordiska Trävaru 1902 och sedan detta bolag trätt i konkurs 1908, ombildat till Baltiska Trävaru AB. Flyttades till AB Ytterstfors-Munksund 1918, omdöptes till YTTERSTFORS 19 1919 och flyttades till AB Båtvik den 1 nov 1921, då värderad till 40 000 kr. Fick namnet ändrat till MUNKSUND 19 1930. Såldes den 16 maj 1946 till Veitsiluoto Oy, Kemi, för 34 000 kr, och omdöptes där till VEITSILUOTO 10. Någon längre glädje spred hon inte i Finland, för redan 1953-54 blev hon skrotad i Kemi.
Text Bengt Westin (Källor: SCA-Arkivet-Merlo (Dokument från Nordiska resp. Baltiska Trävaru, Munksunds AB, AB Båtvik), Riksarkivet - Inspektionsrapporter (B Fogelberg), Eero Antikainen, Egna anteckningar)


KARLSBORG
Foto ur Bernt Fogelbergs saml. i Bengt Westins saml.

MUNKSUND 19
Foto ur SCA-arkivet via Bengt Westin.

MUNKSUND 19
Foto ur SCA-arkivet via Bengt Westin.


Tillbaka till Ytterstfors-Munksund
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan