Munksund 6

Oregistrerad
Byggd 1912 vid Boon, Molema & de Cock, Hoogezand NB 345 (Stål)
20,67 x 4,44 x 2,00 m - 45,52 / 2,70 (MB 1915 Inköpt från Holland)
20,80 x 4,48 x 2,10 m - D:o (SV 1931)
Maskin: Varvets 3cy TE ångmaskin på 184 Ihk

Byggdes för B. Evers, Delfzijl (NL) som VIOD. Köptes till Sverige 1913 av Norrviks Ångsågs AB, Gustafsberg (Sundsvall) som behöll namnet, men sålde 1921 till Ytterstfors-Munksund AB i Torneå (SF) som för 4 000 kr överlät henne till sitt dotterbolag i Finland, Trävaru AB Torneå, Torneå. Återbördades till Sverige igen för 20 000 kr 1929 av AB Båtvik och namnet ändrades till MUNKSUND 6 1930. 1952 köptes hon av Anton Valtari, Haparanda men återtogs sannolikt av SCA, Munksund som ägde henne igen 1955. Ombyggdes till kättingpråm vid Wiréns slip 1957 och som sådan låg hon lite här och var. Sista stationeringsort blev Obbola (1979) och 1982 skrotades hon på Flottningsföreningens slip på Ön, Umeå.
Text Bengt Westin (Källor: Riksarkivet - Inspektionsrapporter (Bernt Fogelberg), Malte Eriksson, SCA-arkivet-Merlo, Lennart Isaksson, Lekko, Egna anteckningar)


VIOD
Foto i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

MUNKSUND 6
Foto Bernt Fogelbergs saml. via Bengt Westin

MUNKSUND 6
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

MUNKSUND 6
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MUNKSUND 4 och MUNKSUND 6 vid hamnmagasinet i Furuögrund, på 1940-talet.
Foto Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 6 vid hamnmagasinet i Furuögrund
Foto Lennart Hedlunds saml.

Foto Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 6 i Obbola 7/7 1980
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till Ytterstfors-Munksund
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan