Munksund 9

SJPX – 12728
Byggd 1884 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stock¬holm (Järn)
17,60 x 4,15 x 2,38 m - (MB 1919)
17,34 x 4,10 x 2,35 m - 40,04 / (SV 1927)
18,40 x 4,10 x 1,60 m - (Merlo 1936)
17,60 x 4,15 x 2,38 m - 38,57 / 8,66 (MB 1954)
17,60 x 4,15 x 2,30 m - 38 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk, ersatt 1937 av en Bolinder-Munktell råoljemotor på 125 Ehk som 1954 byttes mot en GM 6•110 diesel på 220 Ehk.

Byggdes för AB Storfors, Storfors som FRAMÅT. flyttades till AB Ytterstfors-Munksund 1917. Blev YTTERSTFORS 9 1919 och flyttades den 1 nov 1921 till AB Båtvik. Döptes om till MUNKSUND 9 1930. Motoriserades 1937 vid AB Storfors Varv & Mek. Verkst. AB Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då till SCA tog över. Såldes 1980 till Wiréns Rederi AB som sålde vidare året efter till Marin & Maskin i Stockholm AB som samma år överlät till Tommie Persson, Stockholm som förkortade namnet till SUND. Köptes 1983 av Reliable Other Naval Economic Consult AB, Stockholm och är sedan dess fritidsbåt. Ägdes 1988 av Timo Gunnar Salinen i Bromma, så ock 2004. Såldes 30 mars 2005 till Anders Dahlgren, Stockholm och omdöptes till FRAMÅT AF STORFORS. Ny ägare 2007 är Tomas Lundkvist, Vaxholm.
Text: Bengt Westin


YTTERSTFORS 9
Foto: Lennart Hedlunds saml.

MUNKSUND 9
Foto: Bengt Westins saml.

MUNKSUND 9
Foto: Staffan Öbergs saml. via Bengt Westin

MUNKSUND 9
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SUND
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

SUND
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

SUND
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

SUND
Foto: Christer Samuelsson

FRAMÅT AF STORFORS i Vaxholm 23/2 2008
Sund
Foto: Christer Samuelsson

FRAMÅT AF STORFORS i Vaxholm - 25 september 2011
Foto: Anders Winter

MUN.....skymtar svagt igenom
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Ytterstfors-Munksund
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan