Nacka

Oregistrerad
Byggd 1875 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm NB 118 (Järn)
18,54 x 4,57 x 2,73 m - 52,47 / 5,43 (MB 1915)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av en Bergsunds comp.ångmaskin på 180 Ihk 1924.

Byggdes som passagerarslup och bogserbåt för Söderhamns Ångslupsbolag, Söderhamn som FAXE. Köptes 1897 av W. Dahlenius, Juniskär som omkring 1905 överlät till Häggblad & Co, Strandvik där namnet ändrades till STRANDVIK. Några år senare hörde hon hemma hos J.E. Wickholms Trävaru AB, Johannesvik och hette GABB och 1911 såldes hon till Trävaru AB Carlsvik, Karlsvik där hon fick namnet NACKA. För 17.000 kr köptes hon 1914 av Bogserings AB Frej, Måvik. BAB Frej sålde ganska snabbt, 1917, till Baltiska Trävaru AB, Töre som 1918 fusionerades till skogsjätten AB Ytterstfors-Munksund, och 1919 fick hon där namnet YTTERSTFORS 12. Flyttades till AB Båtvik, Byske den 1 nov 1921, då värderad till hela 39 366 kr. Fick ny maskin 1924 och 1929 lär hon ha fått namnet ändrat till MUNKSUND 12. Lär, därför att så står det i AB Båtviks papper, men alla andra båtviksbåtar fick namnet MUNKSUND 1930?? Hon låg vid detta laget upplagd sedan några år, och 1932 tog man ur maskinen och sålde den till Norderöns Rederi AB för 2.500 kr som satte in den i passagerarbåten THOMEÈ. 1934 såldes bogserwinschen för 1.250 kr. Avskrevs 1935 till ett värde av 12,525 kr och 1937 skrotades resterna.
Text: Bengt Westin


GABB
Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

NACKA
Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

NACKA
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YTTERSTFORS 12
Foto: Herrman Fahlgren i Lennart Hedlunds saml.

Besättningen på YTTERSTFORS 12 fotade i Renholmen
Foto: Herrman Fahlgren i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan