Neptun

Oregistrerad
Byggd 1859 vid Keillers Mek Verkstad, Göteborg Nb 139 (Järn)
90,0 x 13,9 x ?? fot.
83,4 x 12,4 x 5,6/6,0 danska fot. 47,28/23,89 brt/nrt (Danmark)
43,12/18,56 brt/nrt 1882
Maskin: 2 st varvets ångmaskiner på tills. 80 Ihk.

Byggdes som passagerarfartyg för Bolaget för en skärgårdsångbåt i Åbo som TYKÖ, men troligen levererades hon aldrig utan sattes i fart för Alex. Keiller & Co, Göteborg som ELFKUNGEN (Ångbåtsbolaget Elfkungen). På våren 1861 köptes hon till ett annat Ångbåtsbolaget Elfkungen, men då i Stockholm och där sattes hon i trafik mellan Kalmarvik och Stockholm till den 30 mars 1865 då hon förvärvades av ett bolag i Trosa som döpte som döpte om båten till TROSA innan hon ca 1869 inköptes av familjen Kempe. I aug 1871 stod i hälsingetidningarna: ….inköpt genom grosshandlare Franck är ångslupen ’Trosa’ som omdöptes till ’Neptun’ för 6.000 Rdr. Troligen lika stor och stark som ’Göthen’. Köptes alltså av J. Francke, Hudiksvall, byggdes om till bogserbåt och överfördes för 6.000 Rdr Rmt till Hudiksvalls Trävaru AB där hon blev kallad NEPTUN. Hon lämnade landet 1876, såld för 8 000 Rdr.

Danska uppgifter från Torben Larsen:

24.5.1882 solgt til fabriksejer Anker Heegaard, Frederiksværk, som S/S FREDERIKSVÆRK (NTGF) Afgik med varer til København hver torsdag og ankom hver søndag til fabrikken. Skibet blev solgt da Frederiksbanen blev åbnet.
29.2.1884 solgt til Partrederi, Frederiksværk fabrikant Louis Carl Heegaard, fabrikant Bjørn Stephensen, fabrikant Henning M. C. A. Heegaard, som: S/S FREDEEIKSVÆRK (NTGF)
22.7.1899 Solgt til konsul Peter Dige, Købmand Jean Sachs, fiskeeksportør Niels C. Brink, tømremester Kristian Kjægaard, købmand Jens Rust, købmand Jens Riis, som S/S FREDERIKSVÆRK (NTGF)
20.1.1902 solgt til Manufakturhandler og købmand Niels Jensen Thykier, Thisted, som: S/S ”FREDERIKSVÆRK – NTGF
1908 solgt til A/S Dansk-Svensk Dampskibsselskab, København: Bestyrelse består af -skibsfører Emil V. Olsen, København, ekspeditør Johannes G. Thomas, København, skibsmægler F.A.M. Wulff Hagen Frørup, København, som: S/S FREDERIKSHAVN (NTGF)
2.9.1910: Anmeldt og Registreret slettet af Skibsregister som ophugget
Text: Bengt Westin, Torben Larsen (källa F. Frederichsen)


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan