Noraström

JDGN/SFRK – 1622 (12/10 1894)
Byggd 1865 vid Motala Werkstads Bolag, Motala. (Järn)
27,40 x 4,92 x 2,32 m - 75,91 / 22,52 (MB 1942)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en vid Hernösands V & V 2-cyl comp.ångmaskin på 140 Ihk 1892.

Byggdes för Enköpings Ångfartygs Bolag, Enköping som IVAR BLÅ. Var passagerarfartyg och kostade 38.500 Rdr. Såldes 1870 till Oskarshamns Ångfartygs AB, Oskarshamn och kom till Ådalen 1873, inköpt av Abr. Nätterqvist, Härnösand. Överförd till Noraströms Ångbåts AB 1874 och namnet ändrades då till NORASTRÖM. Efter konkurs 1882 ombildades bolaget den 15 juni 1883 till Noraströms Nya Ångbåts AB. Förbyggdes och fick ny maskin 1892, samt förbyggdes igen 1900. Överseglade och sänkte ångslupen VERDANDI mellan Veda och Dal den 13 juni 1904. Såldes 1917 till Hernösand-Sollefteå Ångbåts AB, Härnösand för 55.000 kr, men 1940 var det slutseglat med passagerare och båten såldes den 1 jan till Erik Algot Carlsson, Älandsbro för 6.000 kr. Han modifierade den gamla damen till bogserbåt och den 15 mars sålde han hälften till A F Andersson, Härnösand, men hyrde ut henne till Hemsö Kustartilleriförsvar samma år. Tjänstgjorde som hjälpvedettbåt Typ I nr 135 (H.V.B. 135) och var sjökontrollfartyg från maj 1940 till 14 aug. 1941. Det innebar att hon gick ut och mötte inkommande fartyg vilka bordades och visiterades. Hon var klar för aktion vid Mohögs MV den 11 juni 1940 och förde då en 57 mm kanon och en 8 mm luftvärnskulspruta. Besättningen var anpassad för sjökontrolltjänsten och bestod av fartygschef, uppbördsman, redogörare, en civilt inhyrd maskinist, fyra underoff. eller flaggkorpraler, en korpral och femton meniga – 24 man. Hade en 15 W kortvågsradio M/39. Den 28 okt 1954 såldes båten till ett partrederi i Sundsvall med Erik Gustaf Larsson, Sundsvall som huvudredare tillsammans med Bengt-Erik Winberg 1/3 och Fritz Gustaf Montelius 1/3. Priset var överkomliga 4.300 kr. Okänt om hon någonsin användes som bogserbåt i Sundsvall. Såldes slutligen den 2 jan 1955 till Järnhandels AB O.A. Blom, Stockholm för 2 500 kr och därifrån intygades den 24 april 1957 att fartyget skrotats.
Text: Bengt Westin

NORASTRÖM
Foto: Bengt Westins saml.

NORASTRÖM
Foto: Bengt Johansson via Bengt Westin.

NORASTRÖM
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin.


Tillbaka till Carlsson, Älandsbro
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan