Björn/Norrsundet I (2)

Oregistrerad
Byggd 1902 Södra Sundets Mek. Verkstad, Härnösand (Stål)
18,05 x 5,07 x 2,00 m (Nybyggd 1902)
19,24 x 5,09 x 2,48 m – 49,96 / 12,32 (SV 1928)
18,79 x 5,10 x 2,49 m – 59,96 / (Till salu – SST 1957)
Maskin: 2 st Ljunggrens MV ångmaskiner (tagna ur 249 GRANVIK) á 100 Ihk = 200 Ihk, ersatt av 2 st Hernösands V & V, 2cy comp. ångmaskiner ² á 60 Ihk = 120 Ihk (1919)

Byggdes för Haparanda Träförädlings AB, Haparanda som SVAN. HP 20/5 1902: I går e.m. företogs profresa med den å Södersunds MV byggda bogserångaren ’Svan’. .Ång ’Svan’ är den största båt som bygdts vid Södersunds MV…..Båten drifves af ett dubbelmaskineri mätande 25 Nhk, hvilken maskin tidigare varit använd på en Haparandabolaget tillhörig bogserångare. Den officiella prof- och besigtningsresan kommer att företagas om några dagar. Kom före 1910 till Töre AB, Törefors och döptes där om till TÖREFORS II och hamnade 1917 hos Baltiska Trävaru AB, Törefors. 1918 blev Atle Burman, Luleå ny ägare och han kallade båten BJÖRN och flyttade den till Luleå Stuveri AB där Burman var chef. Den 25 juli 1941 såldes båten till Kopparfors AB, Norrsundet där hon fick behålla namnet fram till 1949 då namnet ändrades till NORRSUNDET I. Ett meddelande den 14/2 1959 sade att Norrsundet I nedskrotades hösten 1957.
Text: Bengt Westin


Björn
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Björn
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


Tillbaka till Kopparberg & Hofors Sågverks Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan