Kopparberg & Hofors Sågverks AB – Norrsundet

Detta bolag bildades redan 1854 som ett enkelt bolag, men ombildades senare till Kopparberg och Hofors Sågverks AB. Till en början anlades sågverk i Norrsundet och 1887 övertogs Ockelboverken. Dessa verk drevs gemensamt in på 1900-talet. 1923 påbörjades byggandet av en sulfatfabrik med en årsproduktion av 15.000 ton, och den 25 april 1925 startade tillverkningen. Den gamla brädgården på Granskär avvecklades succesivt och 1972 lastades den sista brädan ut därifrån. 1937 ändrades bolagsnamnet till Kopparfors Aktiebolag, vilket namn levde kvar till 1980 då Kopparfors AB överlät fabriken till nybildade Norrsundets Bruk AB. Då hade sedan 1976 AB Papyrus ingått som stor ägare. Norrsundets Bruk AB ägdes till hälften av Kopparfors och den andra halvan ägdes av Feldmühle Zellstoff AB. Sedan AB Papyrus 1987 fusionerats med Stora Kopparbergs Bergslags AB kom Norrsundet att ingå i Stora Cell, och 1989 blev STORA ensamma ägare och de bildade 1992 Stora Cell Industri AB som inbegrep fabrikerna i Norrsundet och Skutskär. I och med detta upphörde också bolagsnamnet Norrsundets Bruk.


Bogserbåtarna
1874 lär Kopparberg och Hofors Sågverks AB ha inköpt den i Stockholm 1872 byggda bogserbåten VIDAR. Som hemort angavs Gävle och inte förrän omkring 1904 kom den till Norrsundet. 1887 köptes Avaströms sågverk med de där stationerade bogserarna AVASTRÖM och THERESE som ca 1897 döptes om till AVASTRÖM I resp II. Båda flyttades till Norrsundet i början av 1900-talet. Före 1891 förvärvades en mindre bogserbåt med namnet GUSTAF. 1911 avyttrades VIDAR och 1919 förvärvades den nästan nya BALDER och samma år den betydligt äldre OSCAR. Vid den tiden omdöptes också AVASTRÖM I och II samt GUSTAF till NORRSUNDET I, II och III, men III:an såldes omkring 1920 och de båda andra lades upp för sedan skrotas. 1920 lät man bygga en ny båt vid Collins Plåtslageri i Borlänge som döptes till GUSTAV. Ytterligare en båt köptes 1930 från Luleå, då tyskbyggda FRAM inhandlades för 25 000 kr. Med denna, OSCAR, BJÖRN och GUSTAV klarade man sig till 1938 då OSCAR såldes, följd ur bolaget 1941 av FRAM. Den sistnämnda ersattes samma år av en annan båt från Luleå, BJÖRN byggd 1902. 1947 beslutade bolaget att de befintliga bogserbåtarna skulle ha namnet NORRSUNDET + ett nummer. Sålunda döptes BJÖRN om till NORRSUNDET I (2), BALDER till NORRSUNDET II (2) och GUSTAV till NORRSUNDET III (2). 1952 skedde nästa nyinköp. Då köptes från Korsnäs deras urgamla KORSNÄS II och då NORRSUNDET I (2) utrangerades fick KORSNÄS II överta namnet. 1958 gjorde man sig av med NORRSUNDET III och 1972 försvann också den sista NORRSUNDET I. Som ersättning införskaffades sistnämnda år motorbogseraren CARDON från Norrköping, och den döpte man till GRANSKÄR efter den gamla brädgården. Hon köptes för att bättre passa den nya utlastningen, dvs för att bättre kunna assistera de lastande fartygen. Nyförvärvet gjorde tydligen också NORRSUNDET II onödig, för hon såldes 1974. Ensam kvar i bolaget fanns nu bara GRANSKÄR, men hennes karriär med KH i skorstenen blev tämligen kort. Under en resa till Gävle vid juletid 1983, grundstötte hon den 23/12 1983 vid Dödmansskär utanför Norrsundet. I Gävle skulle hon tillfälligt ersätta Gävle Stuveris bogserbåt FREJ som var sysselsatt ute vid Finngrundet med att assistera grundstötta tankfartyget mt SAN NIKITAS. Vid GRANSKÄRs grundstötning rådde dimma, men om det var orsaken till haveriet är okänt. Trots flera försök lyckades man aldrig bärga båten. Hon sjönk någon tid efter grundstötningen och bärgades aldrig. Då man så hastigt och lustigt blev utan båt, köpte man i stället året efter STARKODDER från Husum. När den sistnämnda såldes till Övik 2004 stod bolaget helt utan bogserbåtar.


Bogserbåtarna: VIDAR (1874-1911), AVASTRÖM I/NORRSUNDET I (1) (1887-1920), BJÖRN/NORRSUNDET I (2) (1941-1947), NORRSUNDET I (3) (1952-1972), AVASTRÖM II/NORRSUNDET II (1) (1887-1920), BALDER/NORRSUNDET II (2) (1918-1974), GUSTAF/NORRSUNDET III (1) (f. 1891-ca 1920), GUSTAV/NORRSUNDET III (2) (1920-1958), NORRSUNDET III (3) (??-??), OSCAR, (1919-1938), FRAM (1930-1941), GRANSKÄR (1972-1983), STARKODDER (1983-2004).

Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Vidar
1874 - 1911


Tryck här
Avaström I/Norrsundet I (1)
1887 - 1920


Tryck här
Avaström II/Norrsundet II (1)
1887 - 1920


Tryck här
Gustaf/Norrsundet III (1)
<1891 - 1918


Tryck här
Balder/Norrsundet II (2)
1918 - 1974


Tryck här
Oscar
1919 - 1938


Tryck här
Gustav/Norrsundet III (2)
1920 - 1958


Tryck här
Fram
1930 - 1941


Tryck här
Björn/Norrsundet I (2)
1941 - 1957


Tryck här
Norrsundet I
1952 - 1972


Tryck här
Granskär
1972 - 1983


Tryck här
Starkodder
1983 - 2004


Tryck här
Norrsundet III (3)
?? - ??


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan