Nyhamn (1)

Oregistrerad
Byggd 1874 vid Keillers Mek. Verkstad, Göteborg NB 186 (Järn)
16,80 x 3,96 x 2,47 m (SV 1919)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 60 Ihk, ersatt okänt år med en vid Söderhamns MV tillverkad ångmaskin på 122 Ihk.

Byggdes för Bergvik & Ala Nya AB, Ala som NYHAMN. Såldes enl anmälan den 28 april 1939 till Seth Närlund och Sigurd Wahlbeck, Sandarne. Den 25 juni 1952 meddelade AB Iggesunds Bruk att de köpt båten och ändrat den till kättingpråm. Skrotades på 1960-talet.
Text: Bengt Westin

Nyhamn
Foto ur Lars Brolins saml via Bengt Westin.

Nyhamn
Foto ur Lars Brolins saml via Bengt Westin.


Tillbaka till Bergvik & Ala
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan