Bergvik & Ala AB, Bergvik

Bergvik & Ala AB, Bergvik
Redan 1844 började några intressenter försöka göra pappersmassa vid Ljusneälven. Det gick inte så bra och i stället anlades ett vattendrivet sågverk i Bergvik 1851. Ägarna hette till en början Gefleborgs Sågverksbolag men bytte namn 1853 till Bergviks Sågverks AB sedan man börjat uppföra ett ångdrivet sågverk. 1874 var också en massafabrik färdig i Bergvik, sannolikt Norrlands första och 1876 ombildades bolaget till Bergviks Trävarubolag och året efter till Bergvik & Ala AB som 1888 ombildades till Bergvik & Ala Nya AB. Sistnämnda år invigdes också en turbin om 250 hk från Lindahl & Runer i Gävle, som försåg fabriken med elström. Fabriken ersattes 1903 av en modernare. Sågverket i Askesta köptes 1898, liksom ett hyvleri i Sandarne och i Sandarne uppfördes 1919-1921 en sulfatfabrik. 1967 införlivades också fabriken i Ljusne i Bergvik & Ala, som det hetat sedan 1951 och 1980 svaldes hela bolaget av Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Om de tidigaste bogserbåtarna är inte mycket känt, men redan 1873 levererades en första BERGVIK (1) från Södra Varfvet och samma år fanns i skeppslistan en KRISTIAN. 1874 fick man ännu ett nybygge, denna gång från Göteborgs Mek Verkstad och det fick namnet NYHAMN. Man ägde också 1877 SPRING och 1892 byttes den första BERGVIK ut mot en ny som fick samma namn, levererad från Motala MV. Året därpå köptes också AXMAR (1) och i köpet av Sandarne 1898 medföljde också WAHLBORG. ALA I, ALA II och ALA III köptes alla på 1920-talet men de byttes ut mot modernare och motordrivna NYHAMN (2) 1950 och AXMAR (2) 1954. På 1970-talet såldes de sista båtarna och Bergvik & Alas redargärning var avslutad.

BERGVIK /1/ (1873-1892), KRISTIAN (??-??), NYHAMN /1/ (1874-1939), SPRING (>1877->1879), BERGVIK /2/ (1892-ca 1935), AXMAR /1/ (ca 1893-1906), SULFIT (1901-1954), WAHLBORG (1898-1916), ALA I (1920-1934), ALA II >1937-1950), ALA III (ca 1930-??), ALA II/NYHAMN /2/ (1950-1970), AXMAR /2/ (1954-1971)
Text: Bengt Westin

Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Bergvik (1)
1873 - 1892


Kristian - före 1873 - ????


Tryck här
Nyhamn (1)
1874 - 1939


Spring - före 1877 - före 1879


Tryck här
Bergvik (2)
1892 - ca 1935


Tryck här
Axmar (1)
ca 1893 - 1906


Tryck här
Sulfit
1901 - 1954


Wahlborg - ca 1902 - 1915


Tryck här
Ala I
1920 - 1934


Tryck här
Ala II (1)
före 1937 - 1950


Tryck här
Ala III (1)
1930 - 19??


Tryck här
Ala II (2)/Nyhamn (2)
1950 - 1970


Tryck här
Axmar (2)
1964 - 1971Tillbaka till bogserbåtsrederier
Tillbaka till startsidan