Nyvik (2)

SFB - 6089
Byggd 1902 vid Sunds AB Mek. Verkstad, Sundsbruk. (Järn)
10,20 x 2,76 x 1,30 (SV 1918)
Maskineri: Varvets ångmaskin på 40 Ihk, ersatt av en okänd motor på 82 Ehk okänt år

Byggdes för Sunds AB, Sundsbruk som NYVIK. Såldes 1943 till Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och omdöptes till SANDSLÅN VIII. Såldes söderut omkring 1970 då timmersorteringen höll på att avvecklas. Köptes 1974 av Lennart Fransson, Arholma som byggde om till passagerarfartyg och döpte till ARHOLMA I. Trafikerade Simpnäs-Arholma. Såldes 1979 till Magnus Uggla som trafikerade samma rutt. Sålde tillbaka till Lennart Fransson 1987. Låg 2007 på Björkövarvet för ombyggnad av styrhytten. Är inte klassad längre.
Text: Bengt Westin och Magnus Uggla


NYVIK
Foto Lars Petterssons saml via Bengt Westin

SANDSLÅN VIII
Foto J Robert Boman via Bengt Westin

Foto Gunnar Hedman via Bengt Westin

ARHOLMA 1
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin


Tillbaka till Sunds AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan