Sunds AB - Sundsbruk

På våren 1857 stod Sunds ångsåg färdig att tas i bruk, men efter bara två år brann den. Den byggdes upp igen och 1876 ombildades bolaget till aktiebolag. Sågens ledare, Erik Jan Hammarberg kunde nu sätta den imposanta titeln disponentdirektör på eventuella visitkort. Efter att ha lyckats komma över Lögdö järnbruk för 750 000 kr tillfördes också bolaget ett betydande skogstillskott, och när Erik Jan oväntat avled 1881, blott 57 år gammal, var det ett stabilt bolag han lämnade efter sig. Chef för Sunds AB blev systersonen Olof Björklund. I mitten av 1880-talet lät Björklund uppföra en mekanisk verkstad i anslutning till sågverket, och där byggdes sedan ett antal mindre bogserbåtar, ångmaskiner och pannor och en omfattande reparationsverksamhet förekom. Faktiskt det enda som i dag återstår av bolagets verksamhet. 1890 inköptes också Alafors sågverk och Vestanå Bruk. 1903 införlivades också Galtströms bruk och 1907 Gamla Söråkers sågverk där en sulfatfabrik uppfördes 1909. Svenska Cellulosa AB blev majoritetsägare 1929, och 1937 köpte SCA upp resten av bolaget för att 10 år senare, den 20 dec 1947 avveckla verksamheten.

Sunds Rederi AB, Sund. I likhet med de andra sågverksbolagen ägde Sunds AB ett flertal bogserbåtar och pråmar. Den första bogserbåten med namnet SUND lät man bygga 1872 och därefter hade man ytterligare två med samma namn. 1920 köpte man till och med ett lastfartyg och med anledning därav grundades ett dotterbolag med namnet Sunds Rederi AB som registrerades den 20 okt 1920. Av moderbolaget övertog man för 826 000 kr lastångaren RESERV I, som inköpts samma år, samt bogserbåtarna SUND, GALTSTRÖM, LÖGDÖ och SÖRÅKER samt sju större pråmar. Lastångaren sattes i trafik på världshaven medan bogserbåtarna SUND och GALTSTRÖM fick dra timmer och pråmar efter kusten. Pråmarna fick släpa kalksten från Gotland där Sunds AB var delägare i ett kalkberg.

Lastångaren RESERV I såldes för 95 000 kr 1927 och ur rederiet gick också bogs SUND och pråmarna HERCULES, ROLF och JUMBO som alla såldes till Herrängs Gruf AB för tillsammans 83 000 kr. Aktiekapitalet i Sunds Rederi AB sänktes 1929 till blott 62 800 kr och samtidigt köpte styrelseledamöterna vardera 9 aktier till för egen räkning. Men bolaget gick inte bättre för det. 1935 nedsattes aktiekapitalet ännu en gång, till 25 000 kr, och 1943 ombildades bolaget till Övre Ljungans Kraft AB och sysselsatte sig därefter enbart med elaffärer. De återstående bogserbåtarna överfördes till moderbolaget fram till 1947 då de inlemmades i SCA.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Sund (1) - 1872 - 1897


Nyvik (1) - före 1886 - 1890


Tryck här
Vikingen
1891 - 1904


Tryck här
Sund (2) - 1898 - 1914
Söråker - 1914 - 1954


Tryck här
Nyvik (2)
1902 - 1943


Tryck här
Lögdö
1903 - 1936


Tryck här
Ophelia
1903 - 1913


Tryck här
Pekka
1905 - 1913


Tryck här
Galtström
1914 - 1954


Tryck här
Sund (3)
1904 - 1928


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan