O A Melin

KGCT/SFVE - 7293 (17/8 1926)
Byggd 1912 vid Bremen Atlas Werke AG, Bremen (Stål)
32,31 x 6,84 x 3.24 m - 181,21 / 40,69 (MB 1926)
Maskin: Varvets Triple-ångmaskin (13"-22"-36 1/4" x 21 5/8") på 500 Ehk (650 Ihk).

Byggdes för Deutsche Dampshiffarts Ges. Hansa AG, Hamburg som AMERIKA. Inköptes till Sverige den 25 mars 1923 av Olof Axel Melin m.fl., Örnsköldsvik för RM 72.000 och omdöpt till O.A.MELIN. Inkallades till Vaxholms fästning 13 sept 1939 men ”övertogs” av befälhavande amiralen i Ostkustens Marindistrikt p.g.a. prestandan och Vaxholms fästning fick en sämre båt. Tjänstgjorde som Hjälpvedettbåt Typ 1, med beteckningen H.V.B. 673, vid Kustflottans trängavdelning. Överlämnades som gåva den 28 dec 1946 till O A Melins barn Olof Oscar Erland Melin (1/2) och Hildegard Katarina Lundqvist (1/2) med Hildegards man Nils Richard Lundqvist som huvudredare, men såldes den 10 dec 1947 till Ångbåts AB Grogg, Stockholm för 390 000 kr och namnet ändrades då till STRONGGROGG, fick oljeeldning inmonterad 1956 men lades upp definivt sommaren 1960. Såldes 1962 till AB Demonteringar, Västerås och skrotades där samma år.
Text: Bengt Westin


Uppgifter rörande tiden i Tyskland som AMERICA
30,92 x 6,84 x 3,25 m. - 176/
Trippelångmaskin på 525 ihk vid 120 v/min. Fart: 11,2 knop. Besättning: 9

Beställd vid Atlas-Werke, Bremen 26 april 1912 med överenskommen leveransdag 1 december 1912. Köllagd 12 augusti 1912 som nybygge 97. Sjösatt 19 oktober 1912 och insatt i tjänst hos D.D.G. Hansa i Bremen som AMERICA. Produktionskostnaden uppgick till RM 168,998 och köpeskillingen var RM 175 925.

Övertogs av den Kjeserliga Flottan 2 augusti 1914 och användes som kontrollfartyg vid spärren utanför Elbe. Återlämnades till D.D.G. Hansa 27 juli 1915. Återinsatt i den Kjeserliga Flottan 13 april 1916 i ett Netzsperrverband som Nätfartyg (Ubåtsnät) i Nordsjön.

1 april 1918 åter som bogserbåt på på floden Ems. Juli 1918 vid fartygsspärren vid Jade och slutligen återlämnad till D.D.G. Hansa 28 november 1918. Såld till Sverige i mars 1926 (Bengt och Holger har olika datum)
Text: Holger Patzer


LÅNGRÖR, okänd, MARMA och O A MELIN
Sörvik
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

O A Melin
O A Melin
Foto: Helmer Bergman via Bengt Westin

O A Melin
O A Melin
Foto: Helmer Bergman via Bengt Westin

O A Melin
O A Melin
Foto: Helmer Bergman via Bengt Westin

Stronggrogg
Stronggrogg
Foto: Statens Sjöhistoriska Museum via Bengt Westin

Stronggrogg
Stronggrogg
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Stronggrogg
Stronggrogg
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

O A Melin - Modell av stål tillverkad 1968 av Bengt Westin.
Finns deponerad på Ratans Museum sedan 1995.
O A Melin
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till O A Melin
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan