Olof Axel Melin - Örnsköldsvik

Den i Örnsköldsvik välkände redaren Olof Axel Melin föddes i Grundsunda socken 1873. Han gick tidigt till sjöss på både bogser- och lastfartyg, men redan 1895 hade han etablerat sig som bogserbåtsredare då han köpte den lilla bogseraren VIKING I. Han skaffade arbete till båten i stadens omgivning och kunde 1899 utöka sin lilla rörelse då han köpte ännu en båt som fick namnet VIKING II. 1904 bytte han ut den första I:an mot en litet större som fick samma namn och 1908 skaffade han också en bättre VIKING II.

Men under första världskriget kunde han utöka sin flotta med en liten galeas, FRITIOF, och en betydligt större bogserbåt. Han köpte från västkusten passagerarångaren SVEA och började trafikera Finland, men ganska snart visade det sig att det var en dödfödd idé, varför han snart apterade båten till bogserbåt. FRITIOF hade omändrats till pråm men såldes redan 1917 till Sundsvall och även de båda Vikingarna såldes och den 25 mars 1926 förvärvade Melin sin ditills största båt, då han från Tyskland köpte högsjöbogseraren AMERIKA som fick namnet O.A. MELIN. Fartyget var byggt så sent som 1912 och han fick betala 72 000 Riksmark. Det syns som om Melin var ensam ägare till sina båtar, i varje fall till en början. Det enda undantaget verkar ha varit SVEA som delägdes under något år av T M Wågström och dottern Elin Maria med var sin 1/4. Melin sysselsatte sina båtar med timmerbogsering på kusten och det gjorde han ända till 1946, då han uppnått en ålder av 76 år.

Den 26 dec 1946 skänkte han båtarna till sonen Olof Erland och dottern Hildeborg Katarina, den sistnämnda gift med ångbåtsbefälhavare Nils Richard Lundqvist som också övertog redarskapet. För båten O.A. MELIN blev det försäljning redan den 10 dec 1947 då Ångbåts AB Grogg i Stockholm köpte för 390 000 kr och den 9 sept 1949 avled Olof Axel genom en olyckshändelse. Vid bouppteckningen fördelades andelarna så att änkan Selma Katarina fick 2/16 och barnen Erland och Hildeborg fick vardera 5/16. Dottern Elin Maria var inte längre i livet och hennes 4/16 överläts till sonen Karl Axel. Den 1 nov 1952 erhöll Nils Olof Axel Lundqvist moderns 5/16 som gåva. I ytterligare tre år behöll man SVEA, och i okt 1955 meddelades att SVEA försålts till Per Claes Hållander, Örnsköldsvik för 6 000 kr. O A var även politiskt intresserad och satt ett antal år i bl a stadsfullmäktige, byggnadsnämnden, hamnstyrelsen, sjömanshuset mm, allt i Örnsköldsvik.
Text: Bengt WestinBogserbåtarna.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.VIKING I (1)
1895 - 1904


VIKING II (1)
1899 - 1908


VIKING I (2)
1904 - 192?


VIKING II (2)
1908 - 19??


FRITIOF
Galeas som omändrades till pråm
1917 - 1917


Tryck här
SVEA
1917 - 1955


Tryck här
O A MELIN
1926 - 1947Tillbaka till rederier
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan