Oaxen I (3)

SFC-2658
Byggd 1946 vid okänt varv 11,20 x 3,70 x 1,70 m Maskineri: Okänd dieselmotor på 160 kW Byggdes för AB Oaxens Kalkbruk, Stockholm som OAXEN I. Övertogs 1978 av Intresseföreningen Oaxenfärjan och blev då reservfärja över till ön Oaxen med det modifierade namnet OAXEN 1.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan