AB Karta & Oaxens Kalkbruk, Stockholm.


1832 provbrändes för första gången kalk på den lilla ön Karta. 20 år senare startade också kalktillverkning på Oaxen, ägt av ätten Bonde och 1868 köpte Bonde även Karta och bildade bolaget Karta & Oaxens Kalkbruk som ombildades till aktiebolag 1896. Parallellt med kalkbruksverksamheten hade även en omfattande flotta av pråmar och segelfartyg växt fram. Det egna varvet på Koholmen (även denna ö belägen i Himmerfjärden) startade redan 1878 och byggde i stort sett alla bolagets träpråmar fram till 1917 då det nedlades. En flotta av större och i stål byggda bogserbåtar och pråmar kom därefter främst att göra sig gällande. 1917 köptes bolaget av Rederi AB Nordstjernan men redan 24 april 1921 lyckades Skånska Cement AB köpa anläggningen (Karta var då nedlagt sedan 1888) för 2,5 Mkr.

När verksamheten startade ägde bolaget bogs ENGELBRECHT, samt två pråmar och ett segelfartyg. Under åren inköpte bolaget ett flertal bogserbåtar sedan de vid den tiden hade utökat sin verksamhet genom köp av flera kalkbrott på Gotland. Den 24 sept 1927 överfördes vissa delar av verksamheten genom en omorganisation tillbaka till AB Karta & Oaxen bl a alla Oaxenbogserare. 1937 blev AB Karta & Oaxen ett dotterbolag till AB Iföverken som var ett dotterbolag till Skånska! 1943 och 1946 köptes två f d valfångare som efter ombyggnad insattes på kalkstenstraden på Norrland. Sedan behovet av kalksten till massaindustrin upphört på grund av ny teknik, lades kustbogserarna upp, och 1961 såldes både OAXEN II (2) och OAXEN IV (2) till Husum resp. Järved. Den 1 jan 1962 flyttades OAXEN V (2) AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö som den 1 april 1964 skiftade över henne till Ölands Cement AB, Degerhamn, och sistnämnda år såldes också OAXEN VII (2) till Ångbåts AB Grogg i Stockholm. Kvar blev bara den lilla passagerarslupen OAXEN I (4) som ombesörjde trafiken över till Oaxen. När denna såldes 1978 var AB Karta & Oaxens sjöfartsperiod över.

Text: Bengt Westin


OAXEN
Lat. N. 58° 58,4´, Long. O.17° 43,4´.
Lastageplats inom Södermanlands län. Hamnen är tillgänglig för fartyg af största djupgående.
Från sjön kommande fartyg erhålla lots från Landsort, utgående lots fås från Södertelje.
Klarering sker vid tullkammaren i Södertelje.
Vatten erhålles på platsen, öfriga skeppsförnödenheter från Södertelje. Bogserbåt finnes.
Närmaste post- och rikstelefonstation är Mörkö, 5 km.

Ur De Svenska kusthamnarne utgiven 1906.
Bogserbåtarna.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Engelbrecht


Oaxen (1)
1876 - 189?


Tryck här
Oaxen (2) 1894 - 1921
Oaxen I (1) 1921 - 1922


Oaxen I (2)
1941 - 1946


Oaxen I (3)
1946 - 1978


Oaxen II (1)
1923 - 19??


Tryck här
Oaxen II (2)
1943 - 1961


Oaxen IV (1)
före 1916 - 1939


Tryck här
Oaxen IV (2)
1946 - 1961


Tryck här
Oaxen V (1)
1916 - 1946 (1921-27 hos moderbolaget Skånska Cement)


Oaxen V (2)
1950 - 1962


Oaxen VI
1934 - 1948


Tryck här
Oaxen VII (1) 1918 - 1921
Oaxen VII (1) 1937 - 1937


Oaxen VII (2)
1942 - 1954


Oaxen VII (3)
1955 - 1964


Tryck här
Oaxen VIII - 1919-1943


Oaxen IX
1920 - 1933


Oaxen Alpha


Oaxen Beta


Rederiets eget porslin
Foto Staffan Wihlner


Tillbaka till startsidan