Anders Omberg

Vintern 1966 var Anders med på Mercur när hon tjänstgjorde som hjälpisbrytare åt svenska staten.
Några andra 60-talsbilder är med också.


Poseidon i Luleå 17/4 1961
Foto Anders Omberg

Achilles bryter is i Luleå. Bror Johan Omberg och Holger Larsson på bryggan.
Foto Anders Omberg


1965 åkte Anders med sin far från Gåshaga till Kalmarsund. Mercur skulle hjälpa Atle med att hålla farleden öppen.
Bror Omberg vid kontrollerna när...
Foto Anders Omberg

...statsisbrytaren Atle assisteras ut från kajen. Anledningen till detta var att man på Atle var rädd att det var för grunt och att propellrarna kunde skadas.
Foto Anders Omberg

Foto Anders Omberg


Mercur möter statsisbrytaren med konvoj
Foto Anders Omberg

Isläget i Bottenhavet 1966
Foto Anders Omberg

Mercur i Kvarken 1966. Fotografen själv på bild.
Foto Anders Omberg

Mercur som hjälpisbrytare.
Foto Anders Omberg

Möte med nya Herakles 1966
Foto Anders Omberg

Mercur i Luleå 1966. Bror Johan Omberg och John Ivansson på bryggvingen.
Foto Anders Omberg

Mercur under Sandöbron.
Foto Anders Omberg

Finsk isbrytare i Kvarken.
Foto Anders Omberg

Ombord på Mercur i Bottenhavet 1966.
Foto Anders Omberg

Möte med Kolbjörn i Stockholms norra skärgård 1968
Foto Anders Omberg

Foto Anders Omberg

Möte med Heros i Stockholms norra skärgård 1968
Foto Anders Omberg

Möte med Heros i Stockholms norra skärgård 1969
Foto Anders Omberg

Poseidon på Mysingen i 14 knops fart - 1970
Foto Anders Omberg

Poseidon på Mysingen, forcerar maskinen, 18 knops fart - 1970
Foto Anders Omberg

Poseidon i Nynäshamn 1971
Foto Anders Omberg

Atlas på Mysingen
Foto Anders Omberg

Styrbjörn nedanför Larsberg, Lidingö, 1968-69
Foto Anders Omberg

Fanny på grund mellan Lidingölandet och Storholmen i slutet av 1960-talet.
Foto Anders Omberg


Tillbaka till Fotoalbum
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan