Oskar.

Oregistrerad
Byggd 1912 vid Lundby Mek. Verkstad AB Nb 39 (Stål)
16,57 x 4,20 x 2,39 m - 31,98 / (Nybyggd 1912)
Maskin: Varvets Comp. ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en Bolinder Munktell Råoljemotor på 150 Ehk (1951)

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som OSKAR. Bolaget ändrades 1920 till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, och den ombyggdes till motorbåt okänt år vid Holmgrens Mek. Verkstad, Trelleborg. Såldes 1968 till Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg som tog ur motorn och sålde skrovet vidare till Sture Randvik, Göteborg omkring 1970. Byggdes om till fritidsfartyg och hade före 1991 flera ägare, men såldes detta år till Lennart Hagman m.fl., Göteborg som sålde 1993 till Rolf Insulander, Göteborg . Låg 2005 vid Gullbergskajen utan motor, men målad och underhållen. Upplyft ur vattnet och skrotad augusti 2013.
Text: Bengt Westin

Oskars sista ägare har två Containers (i Göteborg) med föremål och delar som aldrig monterades i båten. Om intresse finns så kan jag förmedla kontakt.


OSKAR .G.G.537 - vintern 1917
Tidningsurklipp via Rolf Insulander

OSKAR .G.G.537
Foto i Per Hjorts saml.

OSKAR
Foto i Anders Engdahls saml.

OSKAR - 1950-talet
Foto: Bengt Öblad via Rolf Insulander

OSKAR 1971
Foto: Christer Samuelsson

OSKAR med styrhuset nedskuret till halva höjden och bogserkroken fortfarande intakt - 1982
Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

Foto: Niels Stummann

OSKAR i Göteborg - 16/8 2006.
Oskar
Foto: Per Hilding

OSKAR i Göteborg - 12/8 2007
Oskar
Foto: Christer Samuelsson

OSKAR på väg till skrotning, Göteborg 27 augusti 2013
Oskar
Foto: Jan Ågren

Oskar
Foto: Jan Ågren

OSKAR på Gothenius varv, Göteborg 29 augusti 2013
Oskar
Foto: Lars Lundell

Oskar
Foto: Lars Lundell

Många små hål och tunn plåt
Oskar
Foto: Lars Lundell


Tillbaka till Wiréns
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan