Löfudden

6734 (27/3 1922)
Byggd 1883 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm NB 163 (järn)
18,55 x 4,04 x 1,26 m – 27,34 / 11,21 (MB 1883)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 50 Ihk, ersatt av 2 st Bolinders Råoljemotor á 15 Ehk 1911 (motorn köpt 1906).

Byggdes för Indals Elfs Flottningskompani, Sundsvall som LÖFUDDEN. Användes som mellanskillnad när en ny båt med samma namn levererades 1905 och och tillfördes Sunds AB den 17 juni 1905. Motoriserades vid Sunds MV 1911 och fick namnet PEKKA 1913 men såldes den 14 aug 1917 för 50 000 kr till Johan Gillberg, Stockholm som överlät köpet den 18 juni 1918 på Axel Pettersson, Linköping på oförändrade villkor. Han ändrade namnet till BALDER och överlät i sin tur köpet till nybildade Kindaortens Rederi AB i likv. den 20 okt 1920, fortfarande på oförändrade villkor. När rederiet till slut konkursade 1924 blev Henry Pettersson ny ägare den 9 april, och för 6 000 kr. Såld enligt meddelande den 9 aug 1924 till Anna Pettersson men kontraktet återkallades samma vecka, och Pr/ H. Pettersson fortsatte som ägare. Såldes tillsammans med pråmen BORE för 3.000 kr den 23 april 1927 till Pr/Axel Johansson, Linköping och han meddelade den 2 nov 1936 att fartyget var nedskrotat. Möjligen använd som passagerarbåt från 1918.
Text: Bengt Westin


PEKKA
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Sunds AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan